naar top
Menu
Logo Print

Febetra niet blij met nieuwe wijzigingen inzake kilometerheffingen

De transportsector vraagt rechtszekerheid op lange termijn en betere samenwerking tussen gewesten
magazine

In de tweede editie van een studie over kilometerheffing, werd voorgesteld om het netwerk waarop de kilometerheffing van toepassing is, uit te breiden met wegen waarop ontwijkingsgedrag is vastgesteld. Dat stelde de Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken van het Vlaams parlement voor. Het betreft de A11, de N36 en de N722. De studie toont duidelijk aan dat vrachtwagens niet massaal het betold wegennet ontwijken. Het tijdsverlies en het verhoogd brandstofgebruik op het onbetold wegennet maken dat vervoerders op het betold wegennet blijven. Febetra moet met lede ogen vaststellen dat de kilometerheffing voor vrachtwagens in twee jaar tijd is uitgegroeid tot een systeem met verschillende snelheden naargelang het gewest. Ze wijst erop dat deze wijzigingen enkel prijsverhogend zijn en geen enkele impact hebben op de mobiliteit. Wordt het systeem toch gewijzigd dan vraagt Febetra aan de drie gewesten om alles samen te bundelen op een en dezelfde datum, namelijk 1 januari 2019. Dit laat de vervoerder toe om alle wijzigingen mee te nemen naar de prijsonderhandelingen die gewoonlijk op het eind van het jaar plaatsvinden. Tot slot vindt Febetra dat er werk moet gemaakt worden van een kilometerheffing voor alle weggebruikers. Dan pas zal er een positieve impact zijn op de mobiliteit. Door de kilometerheffing te beperken tot de vrachtwagens, moet de transportsector beduidend meer betalen om langer en vaker in de file te staan.

FEBETRA

FEBETRA

+3224256800
-