naar top
Menu
Logo Print

GEEF OUDE OLIE EEN NIEUW LEVEN

Afvalolie laten ophalen door erkend inzamelaar loont

Gebruikte olie die bij het onderhoud van bouwmachines wordt afgelaten, laat je als aannemer het best ophalen door een door Valorlub gehomologeerde inzamelaar. Zo bewijs je niet enkel de natuur een dienst, je kan er ook een forfaitaire vergoeding door bekomen. Het enige wat je hiervoor hoeft te doen, is de gebruikte motorolie op te slaan in een overdekt vat, waarna de geregistreerde inzamelaar deze kan ophalen en afvoeren naar een vergunde verwerker.

KraanRECYCLAGE

De lifecycle van olie is niet voorbij, eens deze werd afgelaten uit bijvoorbeeld de transmissie van een voertuig. Afvalolie kan na recyclage immers opnieuw worden ingezet als basisolie (voor smeerolie), of als brandstof voor bepaalde energetische toepassingen. Om die reden is de aparte opslag en afvoer van deze olie – hoe weinig ook – strikt noodzakelijk.

OPSLAG

Opslaan kan in een enkelwandige overdekte houder die ingekuipt is of in een dubbelwandige houder met lekdetectiesysteem en overvulbeveiliging. Een inkuiping moet vloeistofdicht zijn en een minimale opvangcapaciteit hebben van de grootste in de inkuiping geplaatste tank of, in het geval van vaten, 10% van de totale inhoud van de vaten (met minimaal de inhoud van het grootste vat).

Lekbakken kunnen dienstdoen als inkuiping. Wanneer de afvalolie wordt opgeslagen in rechtstreeks in de grond ingegraven houders, gebeurt de opslag ofwel in dubbelwandige metalen houders, in houders uit thermohardende kunststoffen, ofwel in houders uit roestvrij staal.

Enkelwandige metalen houders kunnen enkel nog in dienst blijven als deze al rechtsgeldig vergund waren voor 1 januari 1993, voorzien van een overvulbeveiliging en een lekdetectiesysteem, en mits het gunstig doorstaan van de in Vlarem II opgelegde periodieke controles (en dus voorzien van een groene dop als goedkeuring). Voor meer informatie hierover kunt u terecht bij de gemeentelijke milieudienst of bij de afdeling GOP (gebiedsontwikkeling, omgevingsplanning en -projecten) van uw provincie.

Valorlub

PARAMETERS

Forfaitaire vergoeding

Valorlub bepaalt jaarlijks een forfaitair bedrag in functie van de hoeveelheid en het soort olie, de marktvoorwaarden voor gebruikte olie en de inzamelmethode. De forfaitaire vergoeding voor inzamelingen kleiner dan of gelijk aan 2.000 liter bedraagt voor 2019 85 euro.

De vergoedingen die betrekking hebben op ophalingen in 2019, worden in 2020 uitbetaald. Om hiervoor in aanmerking te komen, speelt de inzamelaar de gegevens jaarlijks door aan Valorlub. Via de unieke code die u van hem ontvangt, kunt u op de website inloggen, waarop Valorlub de premie/subsidie (vrij van btw) uitkeert.

Voorwaarden

U komt in aanmerking voor een premie indien u voldoet aan volgende voorwaarden:

  • U moet een professionele gebruiker van olie zijn (bijvoorbeeld een aannemer);
  • U moet de gebruikte olie op Belgisch grondgebied laten inzamelen;
  • De jaarlijks op te halen hoeveelheden (via één of meerdere ophalingen) moeten kleiner zijn dan of gelijk zijn aan 2.000 liter;
  • Ze moeten worden opgehaald door een gehomologeerde Valorlub inzamelaar;
  • Het type gebruikte olie moet onder het toepassingsgebied van de aanvaardingsplicht vallen;
  • De gebruikte olie dient van goede kwaliteit te zijn (< 10% water) en mag niet vermengd zijn met pcb’s, water, solventen, reinigingsmiddelen, dierlijke of plantaardige oliën, detergenten, remvloeistoffen, brandstoffen en andere gevaarlijke afvalstoffen;
    Opgelet: voor de inzameling van transformatorolie voorziet Valorlub geen premie
  • Er wordt maximum één premie uitgekeerd per milieuvergunning.

Vind hier een inzamelaar van afvalolie

VALORLUB

VALORLUB

KONINGIN ASTRIDLAAN 59
1780 WEMMEL
+3224568452
+3224568453

Gerelateerde berichten