naar top
Menu
Logo Print

6% meer faillissementen in de bouw

Confederatie Bouw wil minimale waarborgen op alle niveaus
magazine

Tijdens de eerste acht maanden van dit jaar gingen er in ons land 1.211 bouwbedrijven failliet – een toename van 5,7% ten opzichte van de eerste acht maanden van 2017. Dat blijkt uit de cijfers van handelsinformatiekantoor Graydon. Vele, vooral kleine bouwbedrijven hebben het ondanks de economische heropleving dus nog moeilijk, onder meer als gevolg van de sociale dumping die in de sector blijft heersen. Zolang de sociale zekerheidsbijdragen van de gedetacheerde werknemers in hun oorsprongsland betaald worden, zal de aanscherping van de detacheringsregels (namelijk dat gedetacheerde werknemers in de toekomst dezelfde verloning zullen moeten krijgen als lokale werknemers) volgens de Confederatie Bouw geen oplossing bieden.
Bovendien vreest de Confederatie Bouw dat het aantal faillissementen nog zal toenemen, nu het steeds gemakkelijker wordt om toegang te krijgen tot het bouwberoep. “Het is geen goede zaak dat zomaar iedereen in de bouw kan starten”, aldus gedelegeerd bestuurder Robert de Mûelenaere. “Zeker in onze sector zijn competenties en een zekere reglementering niet alleen voor de bedrijven zelf, maar ook voor de consument essentieel. Daarom moeten er op alle niveaus (Europa, federaal, regionaal) minimale waarborgen voorzien worden.”

Beurzen

CONFEDERATIE BOUW

CONFEDERATIE BOUW

+3225455600
-