naar top
Menu
Logo Print

"Snelle uitfasering fossiele brandstoffen is niet realistisch"

Installateurs geloven niet in de haalbaarheid van de plannen van coalitie BBL
magazine

Recentelijk presenteerde Bond Beter Leefmilieu, geruggesteund door verschillende bedrijven en organisaties, het ambitieuze plan om snel over te gaan tot een volledige duurzame verwarming. Bouwunie Technieken, sectororganisatie van installateurs verwarming en technieken, ondertekende de plannen niet. Volgens de leden zijn ze namelijk niet realistisch.

Uit een ledenbevraging blijkt dat 77% van de installateurs niet tot helemaal niet akkoord is met de voorgestelde plaatsingsstop voor stookolieketels vanaf 2021. 85% gaat niet akkoord gaat met het voorstel om vanaf 2030 enkel nog duurzame alternatieven te plaatsen en verkopen.

Obstakels zien de installateurs vooral in het bestaande woningenpark. Om dat op korte termijn klaar te maken voor lage-energie-toepassingen, zullen er namelijk immense inspanningen nodig zijn. Als er een verbod moet komen op fossiele brandstoffen, dan moet dat er volgens 77% van de bevraagden eerst in de nieuwbouw komen.

Ook de nadruk op elektriciteit roept vragen op. Té fel en té snel inzetten op elektriciteit terwijl die nog onvoldoende echt groen is, is volgens de installateurs voorbarig. Beter is, zo denkt 87%, om prioriteit te geven aan de vakkundige vervanging van oude toestellen door hoog-efficiënte condensatieketels én sterker in te zetten op onderhoud. Daarmee kunnen nog stevige CO2-winsten geboekt worden, mét draagvlak. Ook moet er voldoende ruimte gelaten worden voor nieuwe technologieën, zoals toepassingen op synthetische brandstoffen of waterstof.

BOUWUNIE

BOUWUNIE

+3225881100
+3222530745