naar top
Menu
Logo Print

Controlesysteem voor bouw- en sloopafval vindt weinig draagvlak

Uitbreiding Tracimat-systeem beroert de gemoederen
magazine

Het puin van bouw- en sloopwerken bevat soms nog stoorstoffen of verontreinigingen zoals asbest. Om dit probleem aan de bron aan te pakken, riep de Vlaamse overheid vorig jaar het Tracimat-systeem in het leven dat de kwaliteit van het puin van op de werf tot aan de afvalverwerker controleert. Vanaf 24 augustus krijgt het systeem uitbreiding, en dat beroert de gemoederen in de sector. Met de oprichting van slooporganisatie Tracimat in 2017 wou de Vlaamse overheid de milieurisico’s van bouw- en sloopafval beperken en ervoor zorgen dat verontreinigingen zoals asbest niet in de gerecycleerde granulaten belanden. Tracimat wil dit doen door het puin van op de werf tot bij de verwerker te controleren en te traceren. De procedure werd vorig jaar al ingevoerd. Zo wordt het puin administratief goedgekeurd op het moment dat het bij de verwerker toekomt. Ook de gerecycleerde granulaten worden gecontroleerd op mogelijke stoorstoffen en verontreinigingen zoals asbest. Vanaf 24 augustus heeft het Tracimat-systeem ook gevolgen voor de puinbrekers. De brekers zullen het puin dat ze ontvangen moeten opdelen naargelang het milieurisico: puin met een laag milieurisico mag nog op de klassieke manier verwerkt worden, omdat het risico op verontreiniging in de gerecycleerde granulaten beperkt is. Als het risico hoog is, moet het puin apart behandeld en gekeurd worden voor het gerecycleerde granulaat als bouwstof verkocht mag worden. Vraag is of dit systeem zal werken? Tracimat vindt alvast weinig draagvlak bij de verwerkers. De sectorfederatie Go4Circle vzw pleit ervoor om de bestaande handhavingsdiensten beter in te zetten. Zo willen ze dat de Milieu-inspectie de ruimte krijgt om meer op de bouw- en sloopwerven zelf te gaan controleren, ook op kleine werven van minder bekende bedrijven.

GO4CIRCLE

GO4CIRCLE

+3227579170
+3227579112