naar top
Menu
Logo Print

Oprichting #WeAreMobility binnen Febiac

Toekomst mobiliteit staat centraal
magazine

Febiac, de Belgische en Luxemburgse automobiel- en tweewielerfederatie heeft haar jaarlijkse algemene vergadering gehouden. Een evenement waarbij de toekomst van de mobiliteit een centrale plaats kreeg en waarbij werd aangekondigd dat binnen de federatie een nieuwe sectie #WeAreMobility wordt opgericht.
De wereld van de mobiliteit is in volle verandering. De komende jaren zullen vijf grote transformaties onze manier van verplaatsen grondig beïnvloeden: doorgedreven vergroening, toenemende automatisering van het rijden, digitalisering, multimodaliteit en tenslotte de combinatie van bezit en gebruik van mobiliteitsoplossingen. De leden van Febiac geloven dat deze transities de mobiliteit van morgen duurzamer, veiliger en efficiënter kunnen maken. Febiac wil deze transitie ondersteunen en een plaats geven binnen de structuren van de federatie. Daarom hebben de leden van de federatie bij deze jaarlijkse Algemene Vergadering besloten om een nieuwe, aparte sectie op te richten voor 'nieuwe mobiliteit', genaamd #WeAreMobility. Deze nieuwe sectie zal de mobiliteitsoperatoren samenbrengen die activiteiten en een uitgesproken belang hebben in de nieuwe mobiliteit. Het doel van deze sectie zal zijn om standpunten te ontwikkelen van gemeenschappelijk belang voor de leden van Febiac inzake dossiers die verband houden met multimodaliteit en de deeleconomie, en deze vervolgens namens de federatie uit te dragen en te verdedigen in het maatschappelijk debat.

FEBIAC

FEBIAC

+3227786400
+3227628171