naar top
Menu
Logo Print

VANAF 2018 ONDERSCHEID TUSSEN FUNCTIONEEL EN ESTHETISCH VERZINKEN

Nieuw classificatiesysteem zorgt voor meer duidelijkheid en dialoog

Ondanks de hoge duurzaamheid en doeltreffendheid van thermisch verzinken, bestaat er soms een discrepantie tussen de verwachtingen van de opdrachtgever en de resultaten van thermisch verzinken. Om daarop in te spelen, kwam Zinkinfo Benelux met een classificatiesysteem voor verzinken op de proppen. Dankzij een E- en een F-klasse wordt de wens van de opdrachtgever duidelijker vertaald voor de verzinker. “Beide partijen zijn dus tevreden met het eindresultaat", aldus Bruno Dursin, algemeen directeur van Zinkinfo Benelux, die toelichting geeft bij het nieuwe classificatiesysteem en de ZEKER ZINK campagne.

FOCUS OP ZEKERHEID

Waarom wordt thermisch verzinken zo duidelijk aan zekerheid gelinkt?

Bruno Dursin: “Daar zijn verschillende redenen voor. Een eerste reden is de duurzaamheid van thermisch verzinkte materialen. Verzinkt staal heeft namelijk een levenslange bescherming en vereist geen onderhoudskosten. Dat brengt ons direct bij de tweede reden. Waar geschilderd staal na verloop van tijd de verf weer loslaat, is er bij zink de eerste dertig tot veertig jaar gegarandeerd geen onderhoud nodig. De lifecyclekost wordt met andere woorden tot nul gereduceerd. Vervolgens is verzinkt staal een heel eerlijk product. Wanneer iets uit een zinkbad komt, zie je meteen of het goed of niet goed bewerkt is. Wanneer er na het verzinken onverzinkte plekken zichtbaar worden, kan de verzinker meteen ingrijpen. Het is dus heel duidelijk een 'You see what you get and you get what you see'-verhaal. Tot slot wordt er al jaar en dag thermisch verzinkt, waardoor het een bewezen techniek betreft. Aangezien thermisch verzinken op enkele innovaties na al jarenlang op dezelfde manier gebeurt, beheersen verzinkers het proces tot in de puntjes. De kwaliteit kan dus altijd worden gegarandeerd, en dat is alweer een zekerheid."

Ondanks de link tussen betrouwbaarheid en thermisch verzinken, besliste Zinkinfo tochdat er een herpositionering van thermisch verzinken nodig was. Hoe kwam dat?

“Een tijdje geleden vroegen we ons bij Zinkinfo Benelux (dat 90% van alle verzinkers in de Benelux vertegenwoordigt) af waar we met de sector naartoe wilden en waarop we de komende jaren zouden focussen. Om een antwoord te vinden op die vragen, gingen we te rade bij de verschillende doelgroepen en stakeholders die aan onze sector gelinkt zijn. We lieten een aantal belanghebbenden een 'intuitive response test' uitvoeren en capteerden zo heel wat instinctieve meningen over thermisch verzinken. Die gegevens vulden we aan met info uit diverse rondetafelgesprekken. Doordat we in de testen een aantal waarden hadden verwerkt, kwamen we tot enkele constataties. De parameter 'zekerheid' werd bijvoorbeeld sterk gekoppeld aan thermisch verzinken. Wat niet zo opmerkelijk is, aangezien we te maken hebben met bouwgerelateerde opdrachten met strakke deadlines en dreigende claims bij te late (op)levering. De reductie van risico's is dan ook heel belangrijk, wat de zoektocht naar zekerheid verklaart. Maar we leerden ook dat de verwachtingen van thermisch verzinken niet altijd overeenkomen met het resultaat na het verzinkproces."

En werd daardoor het zekerheidsaspect deels aangetast?

“Het verwachtingspatroon van pakweg een architect die thermisch verzinken aanbeveelt, komt niet altijd overeen met het eindresultaat. Dat komt simpelweg doordat de opdrachtgever niet in rechtstreeks contact komt met de verzinker, die bijgevolg geen idee heeft of zijn afgewerkt product voor een industriële toepassing dan wel een luxe appartementsgebouw zal dienen.

De EN ISO1461-norm beschrijft enkel de functionele eisen aan de corrosiewerende werking van de zinklaag en legt de constructieve eisen vast. Hij neemt met andere woorden geen esthetische condities op voor thermisch verzinken. De norm vermeldt wel dat wie belang hecht aan esthetica, contact met de verzinker kan opnemen. Maar doordat opdrachtgevers, ingenieurs, architecten enz. die bestaande norm niet in voldoende mate kennen, zijn ze daarvan niet op de hoogte. En dat kan natuurlijk tot frustraties leiden."

DIALOOG BEVORDEREN

Maar die frustraties kunnen weggewerkt worden door contact te stimuleren tussen opdrachtgevers en verzinkers?

“Inderdaad, om het probleem van het verwachtingspatroon versus het eindresultaat op te lossen, wil Zinkinfo de dialoog tussen beide partijen optimaliseren. Zo wordt er een eindresultaat behaald waarvan beide partijen vooraf weten wat het wordt. Concreet hebben we daarvoor een classificatiesysteem ontwikkeld, waarbij er een onderscheid in het leven geroepen wordt tussen:

  • klasse F: 'Functioneel verzinken' en
  • klasse E: 'Esthetisch verzinken'.

Natuurlijk zijn er daarnaast ook altijd klantspecifieke opties mogelijk. Als je je als architect dus afvraagt welke klasse je precies nodig hebt om je ontwerp te realiseren, neem je contact op met de verzinker. Zo ontstaat er automatisch een dialoog."

Waarin verschillen Klasse F en Klasse E van elkaar?

“Functioneel verzinken gebeurt conform de ISO 1461-norm en de constructieve eisen in EN 14713-1 en 2. Bij functioneel verzinken zijn bijgevolg fluxresten, scherpe punten die letsels kunnen veroorzaken en onverzinkte plekken niet aanvaardbaar. Witroest, verdikkingen, donkere plekken enz. zijn dat wel. Klasse E omvat nog een aantal esthetische extra's. Zo wordt de verzinkte constructie ontdaan van scherpe punten, zinkasresten en oneffenheden, en wordt er droge opslag voorzien om witroest tegen te gaan. Onverzinkte plekken worden bij Klasse E ook esthetisch behandeld en enkele nabewerkingen zorgen voor een gladder eindresultaat. Worden er nog meer specifieke zaken verwacht, dan kan de klant een aanpak op maat vragen aan de verzinker."

SECTOR VERZINKEN UITBREIDEN

Welke inspanningen en investeringen moeten verzinkers leveren om aan de nieuwe classificatie te beantwoorden?

“Heel wat verzinkers kunnen al aan het merendeel van de eisen voor Klasse E voldoen. De grote moeilijkheid en ook de grootste investering, is het voorzien van voldoende ruimte voor droge opslag. Niet elke verzinker heeft namelijk momenteel voldoende plaats om zijn verzinkwerk droog op te slaan. Daardoor komen verzinkte producten vaak buiten te liggen, wat tot witroest kan leiden. Sommige verzinkerijen bieden klasse E al aan, andere zijn volop aan het investeren om de twee klassen vanaf 1 januari 2018 te kunnen aanbieden. En hoewel het voor sommigen wat inspanning vraagt, reageerden alle verzinkers positief op het initiatief. De classificatie heeft de collectieve gedachte bij de leden sterk doen toenemen. Wat niet onlogisch is, wetende dat de sector in een positiever daglicht komt te staan als elke klant het product ontvangt dat hij verwachtte. Er zal dan wel altijd gezonde concurrentie blijven bestaan, maar de verzinkers zien het belang van een branchebrede actie om de sector uit te breiden en een breder draagvlak te bieden. Enkel zo kunnen er nieuwe markten benaderd of veroverd worden."

Hoe werd de nieuwe classificatie bij deverzinkerijen aan de man gebracht?

“In de eerste plaats heeft Zinkinfo Benelux natuurlijk de verzinkerijen benaderd om hen het nieuwe systeem uit te leggen. De bedrijven werden toen aangemaand om ervoor te zorgen dat ze tegen 1 januari 2018 klaar zouden zijn om Klasse F én Klasse E aan te bieden. Niet iedereen zal op 1 januari die droge opslag kunnen verzekeren, maar alle andere zaken, zeker de technische, kunnen zij perfect. Het vraagt vooral een goede interne organisatie waarbij elke schakel in de keten het belang van ZEKER ZINK en het classificatiesysteem inziet.

In een tweede fase ontvangt elke verzinkerdie lid is van Zinkinfo het ZEKER ZINK logo van de campagne, om op offertes of facturen te drukken, en het nieuwe handboek van Zinkinfo. Daarin hebben we zowel de ISO-norm 1461 als de classificatie samengevat. Er worden ook heel wat technische termen geïllustreerd en verduidelijkt aan de hand van foto's."

Welke financiële gevolgen brengt de onderverdeling in klassen met zich mee?

“Klasse E vraagt natuurlijk meer manuren, doordat er meer arbeid voor nodig is. Het is dus logisch dat orders in die klasse een meerprijs met zich zullen meebrengen. Doordat prijsafspraken verboden zijn en een prijsverhoging ook niet aan de basis lag vande veranderingen, is het moeilijk te zeggen hoeveel de prijs zal verschillen. Elke verzinker kan dat zelf bepalen. Maar de markt zal ook wel begrijpen dat er iets meer moet betaald worden om een hoger esthetisch eindresultaat te ontvangen."

ZINKINFO BENELUX

ZINKINFO BENELUX

SMEDERIJSTRAAT 2
4814 DB BREDA
+31765317744
+31765317701