naar top
Menu
Logo Print

Stad Gent en sectorfederaties ondertekenen Gents Charter Werftransport

Veilige schoolroutes tijdens bouw- en wegenwerken
magazine

De Stad Gent, Bouwunie Oost-Vlaanderen, FeMa, Confederatie Bouw Provincie Oost-Vlaanderen, Transport & Logistiek Vlaanderen en UNIZO Oost-Vlaanderen ondertekenden onlangs een Gents Charter Werftransport. Met dit Charter streven de Stad Gent en de sectororganisaties samen naar veilige schoolroutes en een maximaal bereikbare, leefbare en veilige omgeving, ook wanneer er bouw- en wegenwerken zijn. In het Charter Werftransport onderschrijven de sectorfederaties en Stad Gent een aantal streefdoelen om transporten in de omgeving van scholen en in de buurt van schoolfietsroutes tijdens piekmomenten zoveel mogelijk te vermijden. Ook alternatieven via het water komen aan bod. Alle partners engageren zich om hun aangesloten leden te informeren en te sensibiliseren omtrent het bereiken van deze streefdoelen. Het Charter Werftransport moet ervoor zorgen dat zware transporten maximaal vermeden worden op piekmomenten in schoolomgevingen, fietsstraten en op routes met veel fietsers. In het charter staat de doelstelling dat er in Gent in schoolomgevingen én op belangrijke schoolfietsroutes geen werftransporten gebeuren tijdens de begin- en einduren van de scholen. 's Ochtends is dit tussen 7.30 en 8.30 uur, in de namiddag tussen 15.30 en 16.30 uur. Dit samenwerkingsinitiatief is een eerste stap naar een verdere samenwerking tussen de Stad Gent en de betrokken partners inzake meer duurzame en verkeersveilige logistiek in Gent. Aanvullend op dit Charter Werftransport werkt de Stad Gent aan een kaart waarop o.a. alle erkende basis- en secundaire scholen, fietsstraten en belangrijke fietsroutes staan aangeduid. Aannemers, leveranciers en transporteurs zullen er ook de wenselijke routes voor werftransport kunnen terugvinden.