naar top
Menu
Logo Print

Ruimtelijke ontwikkelingen rond stations: een uiteenlopend beeld

Werk van lange adem
magazine

Een studie van het Departement Omgeving analyseerde de transformaties rond 20 Vlaamse hoofdstations sinds de jaren 90. Voor Aarschot, Leuven, Roeselare en Sint-Niklaas werden op basis van procesverloop en een belevingsonderzoek, succesfactoren en aandachtspunten voor een kwalitatieve stationsontwikkeling in kaart gebracht. Waar stationsomgevingen 20 jaar geleden vaak synoniem stonden voor leegstand, verloedering en verkeerschaos, zijn ze vandaag de focus geworden van een ambitieus stadsvernieuwingsbeleid. Uit de recente studie van het Departement Omgeving blijkt echter dat er geen eenvormigheid is tussen alle stationsomgevingen of bepaalde groepen van stations. Er bestaat dus geen globaal beeld van ‘de’ stationsontwikkeling in Vlaanderen. Elke stationsomgeving evolueert op het terrein anders. Het samengaan van stationsontwikkeling met het verdrijven van de armere bevolking en vervanging door een welgestelde en jongere bevolking (gentrificatie) wordt zeker niet bevestigd in de studie. Het beeld is enorm gevarieerd en soms zelfs hieraan tegengesteld. Opvallend is wel de zeer lange doorlooptijd van alle processen. Een samenhangende visie op de ruimere stationsomgeving lag dan ook aan de basis van alle stationsprojecten waar veel vernieuwing plaats vond. De trekkersrol voor een stationsproject situeert zich op lokaal niveau. Het belang van een sterke lokale politieke trekker met goede relaties naar het Vlaamse en federale niveau, kwam duidelijk naar voor in de diepgaandere analyse. De relatie tussen stationsprojecten en mobiliteitsdoelstellingen wordt in de lokale projecten vooral impliciet gevoerd. Er bestaat geen heldere strategie waarbij de mobiliteitsgerelateerde investeringen in één geheel wordt benaderd. Dit is dan ook één van de belangrijke suggesties uit het rapport om de verschillende overheidsinstanties proactief beter te laten samenwerken. Het volledige rapport en een beknoptere brochure zijn hier beschikbaar.