naar top
Menu
Logo Print

Meer dan drie op vier Vlamingen tevreden over leefkwaliteit van buurt

Geluidshinder van straatverkeer stijgt na jaren van afname
magazine

De Vlaming is meer tevreden over de leefkwaliteit in zijn buurt dan in 2001. Ruim 78 procent is tevreden tot zeer tevreden. Dat blijkt uit het schriftelijk leefomgevingsonderzoek van het Departement Omgeving van de Vlaamse overheid. Dit onderzoek werd in 2018 uitgevoerd en peilde naar de hinder die de Vlaming ondervindt van geluid, geur en lichtvervuiling. Het was het vijfde in een reeks van identieke enquêtes die sinds 2001 worden uitgevoerd. Uit de bevraging blijkt dat geluid de voornaamste bron van hinder is: 29% van de Vlamingen gaf aan zich gehinderd te voelen door geluid, 15% door geur en 7% door licht. Hoewel de algemene tevredenheid over de leefkwaliteit toeneemt, is het opvallend dat de geluidshinder die wordt ervaren door straatverkeer na vele jaren van afname voor het eerst toeneemt. In vergelijking met de eerste peiling uit 2001 ondervinden steeds minder Vlamingen geurhinder van allerhande activiteiten. Wat betreft lichtvervuiling tonen de resultaten een toename van hinder van verlichting van gemeente- en gewestwegen, terwijl de verlichting van autosnelwegen daarentegen steeds minder als bron van lichthinder wordt vermeld. De Vlaming blijkt over het algemeen duidelijk meer tevreden over de leefkwaliteit in zijn buurt dan 17 jaar geleden. Waar het aantal respondenten dat bij de eerste peiling in 2001 aangaf tevreden tot zeer tevreden te zijn over de leefkwaliteit in zijn buurt nog 60% bedroeg, is dat percentage bij de peiling van 2018 opgelopen tot 78%. Het volledige eindrapport is hier te vinden.