naar top
Menu
Logo Print

Openheid voor collectieve woonvormen groeit

Vlaming heeft gemengde gevoelens over verdichten steden en dorpskernen
magazine

De plannen van minister Joke Schauvliege om meer te bouwen in dorpskernen en steden worden met gemengde gevoelens onthaald. Bijna 1 op 2 Vlamingen vindt het goed voor het sociaal contact met de buren. Twee derde denkt dat er zo meer groene ruimte bewaard blijft. Toch vreest men ook dat dorpen hun charme gaan verliezen en dat er meer verkeersoverlast en drukte komt. Kleiner wonen wordt vooral als interessant aanzien door de financiële voordelen. “Compact bouwen is al sinds enkele jaren de trend. Het is een misvatting dat kleinere woningen minder mogelijkheden bieden op vlak van comfort. Mits een goed doordacht plan, bieden compacte woningen minstens evenveel mogelijkheden met aanzienlijk minder energie- en onderhoudskosten”, aldus Stefan Hallez, algemeen directeur Blavier. Ook al groeit onze openheid naar collectieve woonvormen, het wordt eerder aanzien als oplossing voor ouderen. Dat blijkt uit de 7e editie van het jaarlijkse trendrapport van de Belgische woningmarkt van Blavier. Sociaal contact blijkt ook een belangrijke reden voor plattelandsbewoners om ooit te verhuizen naar de stad of dorpskern. 62% van de bevraagden die in een dorpskern of stad woont verkiest dit trouwens omdat ze dan minder in de file moeten staan naar het werk. Ondanks de voordelen van de verdichting van steden en dorpskernen, vrezen nogal wat Belgen dat dit meer drukte zal veroorzaken (58%), meer verkeersoverlast (43%) en dat dorpen hun charme zouden verliezen (59%). Verder blijkt nog uit het trendrapport dat het vertrouwen in de toekomst van de huidige economische situatie is gestegen van 55% naar 62%. Hiermee bereikt het consumentenvertrouwen opnieuw het niveau van 2015. “Het is hoopvol vast te stellen dat men opnieuw meer vertrouwen heeft in de toekomst van onze economie. We mogen verwachten dat dit zich zal vertalen in een heropleving van de bouwsector”, besluit Stefan Hallez.

WONINGEN BLAVIER

WONINGEN BLAVIER

+3243773387
-