naar top
Menu
Logo Print

VERMIJD KOUDEBRUGGEN VIA AANGEPASTE BEVESTIGINGSMIDDELEN

Gevelbekleding: hoe stabiliteit en thermische isolatie met elkaar verzoenen?

Na het verankeren van de stelschroeven, door het isolatiemateriaal tot in de dragende muurconstructie, volgt het uitlijnen van het houten stijl- en regelwerk middels een zeskantsleutelEen Vermijd koudebruggen via aangepaste bevestigingsmiddelenschier eindeloos gamma aan platen en lamellen in allerlei materialen, vormen en kleuren zorgt ervoor dat de ontwerper het uitzicht van een gebouw ten volle naar zijn hand kan zetten. De duurzaamheid van een gevelbekleding staat of valt echter met een correcte onderstructuur. Hygrothermie is daarbij een sleutelbegrip. Koudebruggen en een slechte ventilatie kunnen immers leiden tot schade door condensatievocht. Degradatie van het isolatiepakket, kromtrekken van panelen of lamellen enz. zijn jammer genoeg reële klachten.
Om deze te vermijden, is de keuze van de juiste bevestigings- en verankeringsmiddelen belangrijker dan men op het eerste gezicht zou denken!

NORMERING OP KOMST?

Vandaag zitten de fabrikanten samen rond de tafel met instanties als het WTCB en het BCCA om een normerend kader uit te werken rond de verankering en de bevestiging van gevelbekleding. Hierbij zullen diverse aspecten zoals draagkracht, thermische verliezen, brandrisico's enz. bekeken worden. Ook het VEA (Vlaams Energieagentschap) staat ervoor open om de onderstructuur explicieter mee te nemen in de berekening van het E-peil.

WELKE OPLOSSINGEN BESTAAN ER OP HEDEN?

Zelfs een houten keperwerk vormt bij de vandaag gangbare isolatiewaardes en -diktes een koudebrug en moet op een 'thermisch geïsoleerde' wijze in de onderstructuur verankerd wordenDe fabrikanten van gevelisolatie, gevelbekleding en verankeringsmiddelen wachten uiteraard de komst van het normerende kader niet af, en hebben, hierop anticiperend, zelf al enkele valabele systemen uitgedacht. Wat zijn daarbij de opvallendste oplossingen voor het probleem van de thermische brug?

Gebruik van houten kepers?

De keuze voor houten kepers was tot voor kort evident. Hout op zich functioneert immers als een isolator. Bij veel gevelbekledingen werd (en wordt nog steeds) het keperwerk rechtstreeks op de dragende muur geplaatst middels eenvoudige schroeven en pluggen. Ertussen zit dan doorgaans een zacht isolatiemateriaal zoals houtwol of minerale wol. 
Verder maakt men vandaag, naast zachte, eveneens gebruik van harde, meer dense isolatiematerialen. Deze worden meestal eerst geplaatst, in één doorlopend, ononderbroken schild. Vervolgens zijn er twee mogelijkheden: ofwel maakt men openingen in het schild en verankert men stalen beugels in de dragende structuur. Hierop komt dan het houten keperwerk. Ofwel wordt het houten keperwerk rechtstreeks op het schild geplaatst en door de isolatie in de dragende structuur verankerd middels gewone pluggen en schroeven, of middels stelschroeven.

Stelschroeven

Stelschroeven minimaliseren de koudebrug tussen het houten stijl- en regelwerk en de dragende muurDit zijn lange schroeven met een kunststof plug die de houten keperstructuur door het isolatieschild bevestigen in de dragende muur. De stelschroeven vervangen dus de metalen beugels, met als grote voordeel dat de koudebruggen herleid worden tot 'punten' met een minimale diameter. Eenmaal vastgezet, blijft het mogelijk om via een stelsleutel het houten keperwerk perfect uit te lijnen. Op het moment dat de structuur uitgelijnd is, volgt het aanbrengen van een tweede reeks schroeven, en dit onder een hoek van 15°. Deze diagonaal geplaatste schroeven bieden extra stabiliteit en draagkracht.
Stelschroeven vormen de oplossing bij uitstek wanneer het gaat om harde isolatieplaten. De enige echte beperking is het maximale draagvermogen. Bij elk project moet dan ook goed uitgerekend worden hoeveel stelschroeven er per vierkante meter nodig zijn.

GEVENTILEERDE GEVELS

Tot slot benadrukken we graag nog eens het belang van een ventilatiespouw in de opbouw van de gevelbekleding. Veel materialen zijn immers slechts bestand tegen een bepaalde mate van vochtbelasting. De spouw zorgt ervoor dat alles mooi terug kan uitdrogen.