naar top
Menu
Logo Print
10/07/2019 - EVERGREEN

OPTOPPEN WORDT STEEDS POPULAIRDER

ALLES STAAT OF VALT MET EEN GRONDIGE VOORBEREIDING

Gedurende enkele jaren is men op zoek naar creatieve oplossingen voor het groeiende bevolkingsaantal en de alsmaar schaarser wordende bouwgrond. Een van de oplossingen die voornamelijk in steden sterk aan populariteit winnen, is het optoppen van woningen, appartementscomplexen en bedrijfsgebouwen. Daarbij worden een of meerdere verdiepingen op een bestaande constructie geplaatst, waardoor het woonoppervlak aanzienlijk toeneemt. Vooraleer een gebouw kan worden opgetopt, is een diepgaande voorstudie primordiaal. Die draagt immers bij tot een vlotte plaatsing.

optopmethodesVERSCHILLENDE OPTOPMETHODES

Voor het optoppen van gebouwen kan uit heel wat verschillende methodes worden gekozen. In het verleden werd veelal gewerkt met traditionele bouwmethodes of een betonskelet, maar dat zorgde voor echt zware constructies. Tegenwoordig kiest men daarom voor lichtere constructies, meer bepaald houtskeletbouw en CLT, houtschakelbouw, staalframebouw en staalskeletbouw.

waarom optoppenWAAROM KIEZEN VOOR OPTOPPEN?

Er zijn verschillende redenen om te kiezen voor optoppen. Bouwgrond wordt steeds schaarser, maar er is dikwijls nood om bestaande woningen of bedrijfsgebouwen uit te breiden. Door op te toppen en in de hoogte te werken, kan alle beschikbare ruimte ten volle benut worden. Daarnaast hebben de optopmethodes allerlei voordelen te bieden, zoals snelheid en duurzaamheid.

optoppen praktijkOPTOPPEN IN DE PRAKTIJK

Om optoppen in de praktijk uit te voeren, is een goede voorbereiding cruciaal. De funderingen moeten immers stabiel zijn en de ondergrond moet voldoende draagkracht hebben. Daarnaast helpt een digitale voorbereiding om alles vooraf te analyseren en optimaliseren. Tijdens de plaatsing is het dan weer belangrijk om bovenop het oude (platte) dak een nieuwe vloer te voorzien die het gewicht van de optopconstructie kan dragen.