naar top
Menu
Logo Print
30/10/2019 - LAURA ENGELS

PROJECT DELTA (NAMUR): HET NIEUWE
HUIS VOOR CULTUUR

DE HERBESTEMMING VAN MAISON DE LA CULTURE IS EEN AMBITIEUS EN LUXUEUS RENOVATIEPROJECT (SAMYN & PARTNERS)

Aan de Avenue de Golenvaux, grenzend aan de pas heraangelegde Rue des Bouchers en prijkend langs de oevers van de Samber, ligt het cultuurhuis waar Samyn en Partners gedurende een drietal jaren grondige renovatie zouden uitvoeren. Het gebouw zelf werd opgetrokken in de jaren 60 volgens de plannen van Victor Bourgeois. Het moest worden gerenoveerd en uitgebreid om aan de huidige behoeften tegemoet te kunnen komen en om te passen in de gewenste heraanleg van de Rue des Bouchers langs de Samber.

HET GEBOUW

maisondelaculturebynight

Het gebouw bestond uit een theaterzaal voor 400 personen, die zich bevond achter een balkvormig volume van vier verdiepingen met een gordijngevel die volledig naar het zuiden is gericht (met uitzicht op de Samber) en aanleunt tegen een gebogen balkvormig volume van vijf verdiepingen, de halvemaanvorm met een gordijngevel in het oosten en een blinde puntgevel in het zuiden.

Voor dit project wordt de bestaande constructie behouden, met uitzondering van de bijlokalen achter het toneel en in de noordwestelijke hoek van de site. Er worden wel een tussenliggende mezzanine in het foyer van het grote zaal 450 (verdieping 1) en een extra verdieping aan de halvemaanvorm (verdieping 4) bijgebouwd. Alsook wordt het gebouw uitgebreid om de gewenste programmatie mogelijk te maken. Zo wordt aan de oostelijke zijde en voor de halvemaanvorm de vooruitspringende cilinder met het voorportaal toegevoegd en wordt het achtergebouw in het noordwesten aanzienlijk uitgebreid.

VERANDERINGEN EN UITBREIDINGEN 

Het nieuwe geheel omvat onder andere:doorsnede

 • een kleine kunstzaal
 • een restaurant en winkels
 • opnamestudio’s en vergaderzalen
 • de ingang voor de vips, de artiesten, het personeel en de logistieke en technische zone
 • kleedkamers voor het toneel en achtertoneel
 • bijbehorende foyer en artiestenkleedkamers
 • een mediatheek, klaslokalen en het creatief atelier
 • een conciërgewoning
 • bijhorende administratieve lokalen
 • technische lokalen
 • een expositieruimte
 • een groot terras met tuin
 • studio’s voor de artiesten
 • een inkomhal
 • museumruimte en opslagplaatsen voor kunstwerken

Alle openbare ruimtes zijn apart en rechtstreeks bereikbaar via de bestaande hoofdtrap en de nieuwe aangrenzende goederenlift.

DE SITE EN STEDELIJKE STROMEN 

toegangsmogelijkheden
De verschillende toegansmogelijkheden vanaf de Rue des Bouchers en ter hoogte van de Avenue Golenvaux worden weergegeven op deze maquette

Van ‘s ochtends tot ‘s avonds wordt het gebouw door de zon verlicht en heersen voornamelijk zuidwestenwinden die frisse lucht aanleveren vanuit het park. De vrijgekomen gevels kunnen nu optimaal benut worden voor de natuurlijke lichtinval als de natuurlijke ventilatie, vrij van stof of lawaai. Het gebouw
vormt zo een scherm tegen de geluidshinder afkomstig
van de Avenue Golenvaux, wat het idee van een zonovergoten
Rue des Bouchers nog aantrekkelijker maakt.

De herinrichting van de omgeving is in de eerste plaats gericht op een vlotte doorstroming van voetgangers, mensen met beperkte mobiliteit, fietsen en karren.

Het gebouw is op verschillende manieren verankerd in haar omgeving. Op die manier komt de volledige zuidelijke gevel uit op de Rue des Bouchers. Ter hoogte van de Avenue Golenvaux plaatst het nieuwe, vooruitspringende cilindervormige volume op voet het gebouw op de voorgrond in de stedelijke omgeving. Vanuit de Boulevard Brunell in de verte introduceert dit volume het halvemaanvormige gebouw van Victor Bourgeois. Omdat het gebouw boven het volume uitsteekt, krijgt het een majesteueuze aanblik. 

MICROKLIMATEN

Een onderzoek van Cenaero van de microklimaten binnen en rond het gebouw, toonde aan dat het mogelijk zou zijn om de lokalen geruime tijd op natuurlijke wijze te ventileren en een comfortabel klimaat te creëren rond de ingangen van het gebouw en de Rue des Bouchers.

lichtinval
Van 's morgens tot 's avonds werpt de zon haar stralen op het gebouw. Nu de gevels van het gebouw volledig vrij zijn, kon de architect de natuurlijke lichtinval optimaal benutten. Deze grote raampartijen kunnen de zonnestralen volop laten spelen met het interieur.

Natuurlijke en akoestische ventilatie

Geleidelijk aan worden gebouwen tegen het vijandige, stedelijke ‘klimaat’ beschermd en veranderen ze in ‘dozen’ die deze schadelijke invloeden tegenhouden en daardoor volledig gesloten zijn. Het centrum van Namen, dat voldoende aanvoer van verse lucht krijgt dankzij haar ligging en de aanwezigheid van de rivieren, wordt gelukkig niet geconfronteerd met deze ongemakken. Het is hier dus mogelijk om het gebouw met zijn omgeving te laten versmelten, een logische redenering. De lichtkoepeltjes op het dak van de grote zaal, beschermd tegen lawaai, zijn noodzakelijk voor de rookafvoer en de natuurlijke verlichting. Ze kunnen dus ook gebruikt worden voor de natuurlijke ventilatie, net zoals de opendraaiende ramen.

Natuurlijke verlichting

Verticale lamellen in het oosten, horizontale jaloezieën op andere oriëntaties zorgen ervoor dat alle gevels op een natuurlijke manier verlicht en verduisterd kunnen worden. De podiums van de drie zalen worden natuurlijk verlicht via lichttunnels.

PRESTATIES

Tijdens het onderzoek stonden het respect voor het patrimonium, de integratie van de bestaande kunstwerken, de perfecte toegankelijkheid voor gehandicapten (‘Access-i’-label) en de milieuvraagstukken (Breeam Certificatie lopend) centraal.