naar top
Menu
Logo Print
24/10/2019 - FRANÇOISE SOETENS

DE BOUWSECTOR IS VOLOP AAN HET VERANDEREN

De komende vijf jaren worden bepalend

De bouwsector ondergaat momenteel grote veranderingen door de komst van nieuwe technologieën. Volgens een studie uitgevoerd door iVox voor de rekening van Batimat (de internationale bouwbeurs die van 4 tot 8 november 2019 in Parijs plaatsvindt) is de helft van de Belgische professionals geïnteresseerd in die nieuwe technologieën. Ter gelegenheid van de zestigste editie van de beurs boog Batimat zich over de bezorgdheden van de bouwprofessionals (bouwheren, architecten en aannemers). We ontmoetten dus Guillaume Loizeaud, managing director van Batimat, en Sven Nouten, persverantwoordelijke van de Confederatie Bouw, voor een dubbelinterview over de nieuwe uitdagingen die de bouwsector in Frankrijk en België te wachten staan.

BETER EN GOEDKOPER BOUWEN

sven nouten
Sven Nouten.

“De komende vijf jaren worden bepalend voor de bouwsector”, benadrukt Guillaume Loizeaud meteen al. “De sector zal grote veranderingen ondergaan. In Frankrijk, maar ook in Europa zullen we zeker niet meer zoals vroeger kunnen bouwen. Er is echter veel nood aan nieuwe woningen. Anderzijds is er een nijpend tekort aan professionals. We moeten jongeren zin doen krijgen om in die sector aan de slag te gaan. We maken een industriële en technologische revolutie mee. We zitten op een keerpunt in de sector. Die technologiegolf is immers geen modeverschijnsel of gadget. De nieuwe technologieën volgen is geen optie, maar een verplichting”, beklemtoont Guillaume Loizeaud.

TEKORT AAN ARBEIDSKRACHTEN

“Ook in België merken we een tekort aan arbeidskrachten in de bouwsector”, benadrukt Sven Nouten. “We zitten momenteel aan 13.000 vacatures voor heel België. De gewesten focussen nochtans op alternerend leren, namelijk twee dagen op de schoolbanken en drie dagen op de werf. Daarna vinden die jongeren binnen de zes maanden een job. Eigenlijk moeten we vooral de ouders opvoeden door de waarden en voordelen van de beroepen in de bouw te benadrukken. Ook het werkgelegenheidsbeleid in België moet veranderen en we moeten absoluut communiceren over de grondige wijzigingen die de bouwsector zal ondergaan.”

EEN MENSELIJKE BOUWSTEEN OP DE BEURS

“Dat zal veel tijd in beslag nemen”, voegt Guillaume Loizeaud eraan toe. “Daarom voegden we een ‘menselijke bouwsteen’ aan onze beurzen toe door jongeren te ontvangen en opleidingscentra te organiseren. Vroeger waren beurzen in eerste instantie plaatsen voor producten. Vandaag speelt de menselijke factor een zeer belangrijke rol om die beroepen, waarvan de moeilijkheid ook in de positieve zin evolueert, op te waarderen. Alle professionals merken die veranderingen op en we hebben het geluk dit te mogen meemaken”, vindt de managing director van Batimat.

DE TOP 3 VAN DE TRENDS

Volgens het onderzoek dat Batimat uitvoerde, zitten de nieuwe technologieën in de top 3 van de trends die de helft van de Belgische bouwprofessionals interesseren. Die bouwprofessionals lijken in het bijzonder interesse te hebben voor drie belangrijke thema's: nieuwe technologieën, duurzaamheid en energie, en veiligheid op het werk. Die thema's zullen de nodige aandacht krijgen op Batimat in Parijs.

Guillaume Loizeaud
Guillaume Loizeaud.

NIEUWE TECHNOLOGIEEN

Ongeveer de helft van de bouwprofessionals (44%) heeft belangstelling voor nieuwe technologieën. Nederlandstaligen (54%) beweren hiervoor meer interesse te tonen dan Franstaligen (30%).

Het onderzoek van Batimat toont aan dat ook de manier waarop gebouwen worden gebruikt, aan het veranderen is. De doelmatigheid, doeltreffendheid en digitalisering van de bouwsector nemen toe, terwijl de recentste digitale tools (3D-pinten, virtual reality) en innovatieve oplossingen en processen (modulair en off-site bouwen, bouwen met robotica) zich opdringen.

FLEXIBELE INDELING

Vroeger werd er aan gebouwen een specifiek en onveranderlijk doel toegekend. Voortaan worden ze echter op een neutrale en soepele wijze ingedeeld. Indien nodig, kunnen ze gemakkelijk voor andere doeleinden omgevormd worden, bijvoorbeeld voor woningen, detailhandel of kantoren. Bovendien maakt de bouwsector vaker gebruik van nieuwe technologieën om het beheer en het onderhoud te vergemakkelijken of om de connectiviteit van gebouwen, binnen of in de tuin, te verbeteren.

 “Ik ben ervan overtuigd dat de bouwsector de sector zal zijn die de komende twintig jaar het meest zal evolueren”, vertelt Guillaume Loizeaud. “In 2030 zal de sector er helemaal anders uitzien dan nu. Het klimaat, de koopkracht en de energiekosten zullen onze manier van bouwen beïnvloeden en doen dat nu al. Nieuwe technologieën zoals BIM (Building Information Modeling) maken het ook mogelijk om werven beter te organiseren. Je moet weten dat 70% van de tijd van arbeiders momenteel naar verplaatsingen op de werf gaat. Vandaag wordt de woonfunctie ook met kantoren en winkels gecombineerd, met groene ruimten en zelfs moestuinen op de daken. Dat is een deel van de oplossing om mensen betere woningen tegen betere prijzen aan te bieden. Geconnecteerde woningen – en hier gaat het niet langer over domotica – zullen toegankelijker zijn en hogere prestaties leveren.” “En de architecten zijn voor”, voegt Sven Nouten eraan toe. “Meestal zijn zij het die de revolutionairste ideeën hebben in ons vak.”

DE CONFEDERATIE BOUW

De Confederatie Bouw adviseert, informeert, verdedigt en vertegenwoordigt alle Belgische bouwondernemingen, ongeacht hun grootte. De zeer toekomstgerichte Confederatie werkt als katalysator van de evoluties van de sector. Als professionele organisatie die zich permanent aan haar tijd en haar omgeving aanpast, beantwoordt de Confederatie aan de behoeften van haar leden en baseert ze zich daarbij op vier pijlers: proactiviteit, doeltreffendheid, flexibiliteit en innovatie.

Elke dag stellen de medewerkers van de Confederatie Bouw hun expertise op het gebied van opleiding, informatie en advies met betrekking tot juridische, sociale en fiscale aangelegenheden en hr-beheer ten dienste van hun leden en promoten ze de beroepen en de bouwsector.

DUURZAAMHEID EN VEILIGHEID

Ook duurzame ontwikkeling speelt een belangrijke rol in de bouwsector. Om de schaarste van de grondstoffen te beperken, moet de sector hernieuwbare oplossingen bedenken en die grondstoffen zo veel mogelijk hergebruiken.

 De sector draagt ook bij aan de strijd tegen de opwarming van het klimaat door de CO2-uitstoot in de processen zo veel mogelijk te vermijden, energiezuinig te bouwen en hernieuwbare energie te gebruiken. Bovendien tracht de sector planten en landbouwoppervlakte in stedelijke zones en gebouwen te integreren.

 “Door de toegenomen flexibiliteit en toegankelijkheid van de gebouwen is het mogelijk om een nieuwe manier van leven en consumeren te bedenken”, benadrukt Guillaume Loizeaud.

 Tot slot zijn veiligheid op het werk en de verbetering ervan een permanente zorg voor de bouwsector. Instrumenten die gunstig zijn voor de veiligheid op het werk, worden dus van nabij opgevolgd. “Zo zijn er bijvoorbeeld de geconnecteerde hesjes waardoor je op elk moment weet waar de arbeiders zich bevinden. Ze zijn een doeltreffend hulpmiddel wanneer arbeiders flauwvallen of bij een ongeval betrokken zijn”, verduidelijkt Guillaume Loizeaud.

batimat
Op de beurs zal onder meer een muur gebouwd worden met een grote 3D-printer.