naar top
Menu
Logo Print

NIEUWE GENERATIE GENERATOREN SCHONER & STILLER

WETTELIJKE BEPALINGEN INZAKE GELUIDS- EN EMISSIENORMEN VOOR GENERATOREN

Geluidsnormen en emissienormen voor generatorenDe keuze voor een generator is niet altijd eenvoudig, maar één ding is alvast zeker: met de nieuwe generatie generatoren kiest men voor schonere en stillere oplossingen.

SCHONERE MOTOREN

Stage IIIA

Sinds 1 januari 2014, na een overgangsperiode die al startte in 2011, moeten nieuwe generatoren die op de markt worden gebracht, voorzien zijn van een motor die voldoet aan de Stage IIIA emissienormen. Deze schrijven, op basis van het nuttig vermogen van de generator (van 19 t/m 560 kW, of van 20 t/m 630 kVA), bepaalde maxima voor wat de uitstoot van CO2, stikstofoxides en fijn stof betreft. De normen gelden voor quasi alle stroomaggregaten, al wordter wel nog een onderscheid gemaakt tussen aggregaten bedoeld voor productie, verhuur, noodstroom enzovoort. Lichtere noodstroomaggregaten zijn zo vrijgesteld van de normen.

Geluidsnormen en emissienormen voor generatorenDe invoering van de Stage IIIA emissienormen heeft voor de nodige technische revolutie gezorgd in de markt van de generatoren. Vandaag zijn de meeste motoren voorzien van een commonrailinjectiesysteem en/of elektronische toerentalregeling, of werken ze met ECU. Ook op het vlak van brandstof hebben de emissienormen tot enkele belangrijke verbeteringen geleid: de brandstof is zuiverdergeworden en van een hogere kwaliteit, met als bijkomend voordeel dat ook het verbruik enigszins teruggedrongen kan worden.

Toch kaarten sommige fabrikanten nog een aantal problemen met de Stage IIIA normen aan. Zo zou het onderscheid tussen verschillende types aggregaten, en meer bepaaldde vrijstelling van de lichtere noodstroomaggregaten, ruimte laten voor misbruik, en zou de controle op de naleving van de normen, ondanks eerdere inspanningen om deze te verhogen, nog steeds onvoldoende zijn.

Stage V

Stage IIIA is echter niet het einde, en in de toekomst zullen de emissienormen nog strenger (en meer alomvattend) worden. In 2019 staat alvast de Stage V norm op de planning, al weet men nog niet concreet wat deze zal inhouden. Fabrikanten verwachten naar aanleiding van de verstrenging in ieder geval wel een nieuwe technische revolutie binnen de generatoren, waarbij onder ander het commonrailinjectiesysteem, DPF/DOC, EGR en MAF-sensoren een belangrijke (ofnog belangrijkere) rol zullen gaan spelen. Ook alternatieven zoals hybride oplossingen en generatoren die worden aangedreven door gasmotoren behoren tot de mogelijkheden. Voorts zouden de verschillende uitzonderingen voor de normen wegvallen, waardoor misbruik in de toekomst zal kunnen worden uitgesloten.

STILLERE GENERATOREN

Geluidsnormen en emissienormen voor generatorenNaast het reduceren van de uitstoot van CO2 en fijn stof, gaat er ondertussen ook de nodige aandacht naar het onderdrukken van het geluidsniveau. Generatoren moeten immers voldoen aan de strenge geluidsnorm 2005/88/EG, en zeker wanneer men in dichtbewoonde, residentiële wijken werkt, heeft men alle baat bij een stille generator. Het geluid van een generator wordt weergegeven als het geluidsvermogen, en wordt uitgedrukt in LwA, waarbij LwA 100 gelijkstaat met 100 dB(A) op 0 m. De meeste generatoren produceren gemiddeld zo'n 72 dB(A) op 7 m. Zeker in strenge omstandigheden is dat te veel. Heel wat fabrikanten hebben daarom een speciaal gamma van stille generatoren. Door een geoptimaliseerd design,de toepassing van extra geluidsisolatie, de toevoeging van een dualcore-uitlaatsysteem, en andere ingrepen aan zowel de techniek als de omkasting halen deze generatoren geluidsniveaus tot 60 à 65 db(A) op 7 m. Let wel, de extra geluidsdemping resulteert steeds in grotere afmetingen en een hoger gewicht!