naar top
Menu
Logo Print

KIES EEN GENERATOR VOOR DE JUISTE DOELSTELLING

MOBIELE GENERATOREN OP DE WERF

Mobiele generatoren op de werfGeneratoren zijn onontbeerlijk op de werf. Ze zorgen onder andere voor de voeding van torenkranen en leveren stroom voor tal van gereedschappen. Gezien de nood aan elektriciteit enorm kan verschillen van werf tot werf, is echter niet elke generator voor elke werf geschikt. Zowel onder- als overdimensionering moet worden vermeden, en dus komen er bij de keuze van een generator tal van afwegingen kijken.

Mobiele generatoren op de werfEEN DUIDELIJK BEELD 

Het kiezen van de juiste generator voor uw werk kan op basis van diverse domeinen gebeuren. Diesel of benzine, de correcte belastingsgraad, de levensduur, luchtgekoeld of watergekoeld, een open of gedempte set, draagbaar of niet, monofasig of driefasig ... Het kan al eens zoeken zijn. Komt daarbij dat men de afweging moet maken of men een generator huurt, dan wel overgaat tot een aankoop. Het is dan ook zaak voor zowel de aannemer als voor de fabrikant of leverancier om vooraf goed te overleggen. Slechts wanneer de leverancier een duidelijk beeld heeft van de specifieke noden van de vakman, kan hij een correcte generator aanbieden bij zijn klant. Zo kunnen beide partijen winnen: de klant heeft een goede generator te pakken en de leverancier heeft een goede klantrelatie weten op te bouwen.

Belangrijke overwegingen

De juiste generatorEen aantal zaken om in overweging te nemen, zijn:

  • Aankoop of huur: omdat de schaal en specificiteit van verschillende werven erg kan verschillen, kiezen heel wat aannemers ervoor om een generator te huren. Zijn de uitgevoerde werken echter steeds gelijkaardig, dan kan het in sommige gevallen wel interessant zijn om tot aankoop over te gaan. De gebruiksintensiteit is daarbij de meest doorslaggevende factor: weegt de investering in aankoop en onderhoud op tegen de frequentie (en kosten) van huur?

  • Spanning: een driefasige generator is de norm, al kan een monofasige generator praktisch zijn bij kleinere werkzaamheden.

  • Mobiele generatoren op de werfVermogen: generatoren bestaan in heel wat verschillende vermogens. Dat moet worden aangepast aan de specifieke energiebehoefte, zodanig dat het aggregaat noch over- noch onderbelast wordt. Een belasting van 75% wordt als ideaal aangezien: 50% is een minimum. Kleinere werven en machines hebben doorgaans genoeg aan 20 kVA of minder, kleine torenkranen kunnen vanaf 20 kVA, en grote torenkranen nemen tot 200 à 300 kVA af.

  • Brandstof: diesel is de brandstof bij uitstek voor generatoren, al zijn ook benzine, lpg, propaan, natural gas en waterstof opties.

  • Autonomie en brandstofreserve: de capaciteit van de brandstoftank bepaalt de autonomie van de generator en moet dus aangepast zijn aan de noden en werkzaamheden van de aannemer. Om extra brandstofreserve te voorzien, kunnen sommige generatoren worden uitgerust met een ondergebouwde tank, terwijl andere over een driewegkraan beschikken waarop een externe tank aangesloten kan worden.

  • Aansluitingen: hoewel heel wat aannemers ervoor kiezen om werfkasten op de generator aan te sluiten en van daaruit verder af te takken, blijft het van belang om even stil te staan bij het aantal en het type aansluitingen dat de generator toelaat.

  • Geluidsisolatie: generatoren onder de 40 kVA zijn in principe relatief stil, maar voor hogere vermogens bieden verschillende merken tegenwoordig een silent range aan. Deze zijn vooral interessant voor werken in dichtbewoonde gebieden.

  • Mobiele generatoren op de werfMobiel of vast: de keuze tussen een mobiele of vaste generator hangt af van de grootte en het gebruik. Stationaire units zijn interessant wanneer de generator gedurende een relatief lange periode op dezelfde plaats gebruikt wordt; mobiele generatoren, zij het kleine, draagbare units, of grotere generatoren die op een onderstel gemonteerd worden, eerder wanneer men zich regelmatig moet verplaatsen. Zij worden buiten de werkuren wel het best achter slot en grendel bewaard.

  • Omkasting: afhankelijk van de locatie (bv. een zoute of stofferige omgeving) kan men opteren voor een heavydutyafwerking.

  • Service: niet alleen het product zelf is van belang, maar ook de service die de verkoper of verhuurder biedt, verdient de nodige aandacht. Correcte informatie en snelle interventies kunnen het verschil maken.