naar top
Menu
Logo Print
31/10/2019 - EVERGREEN

SPECIALE METSELVERBANDEN VRAGEN EXTRA AANDACHT BIJ UITVOERING

VERSCHILLENDE SOORTEN METSELVERBANDEN LATEN TOE OM CREATIEF TE ZIJN MET GEVELSTENEN

De Belg heeft een baksteen in de maag en dat is ook duidelijk in het straatbeeld. Het gros van de gevels is nog steeds gemaakt van bakstenen. Samen met de gekozen gevelsteen en voegafwerking speelt het metselverband een bepalende rol in het totaaluitzicht van een gevel. Naast de vier meest courante – halfsteensverband, Vlaams verband, kruisverband en staand verband – zijn er ook nog heel wat andere verbanden mogelijk. Verder vragen enkele speciale metselverbanden extra aandacht bij het plaatsen en zijn er constructieve regels om tot het gewenste uitzicht te komen.

metselverband kiezenEEN METSELVERBAND KIEZEN

Een metselverband is een van de manieren waarop creatief kan worden omgesprongen met een gevel. Maar niet elk verband kan in elke situatie gebruikt worden. De keuze voor het correcte metselverband hangt onder andere af van de afmetingen en maattoleranties van de gekozen gevelsteen.

horizontale metselverbandenHORIZONTALE METSELVERBANDEN

Bakstenen worden meestal geplaatst volgens een van de vier meest gangbare metselverbanden, meer bepaald het halfsteensverband, Vlaams verband, kruisverband of staand verband. Maar er zijn natuurlijk nog andere (courante) mogelijkheden om creatief te zijn met gevelstenen.

verticale metselverbandenVERTICALE METSELVERBANDEN

Terwijl bij horizontale verbanden de krachten gelijk verdeeld worden over de stenen, is dat bij verticale metselverbanden natuurlijk niet het geval. Er moeten dan ook extra maatregelen worden genomen om de stabiliteit van het gevelmetselwerk te verzekeren.

metselverbanden met openingenMETSELVERBANDEN MET OPENINGEN

De laatste jaren winnen metselverbanden met openingen – zoals het claustra- of Braziliaans verband, waarbij de gevelstenen enkel met hun uiteinden op de onderliggende stenen rusten – sterk aan populariteit. Door die openingen moet bij dit metselverband echter met enkele belangrijke aandachtspunten rekening worden gehouden.

TERMINOLOGIE

  • Strek = lange zijde van een baksteen
  • Kop = korte zijde van een baksteen
  • Halve steen = helft van een strek
  • Klezoor = ¼ van de strek
  • Drieklezoor = ¾ van de strek
  • Stootvoeg = verticale voeg tussen bakstenen
  • Lintvoeg = horizontale voeg tussen bakstenen