naar top
Menu
Logo Print

SPRINKLERINSTALLATIE KAN GROTE BRAND- EN WATERSCHADE VOORKOMEN

Grondige en neutrale studie is noodzakelijke voorwaarde

De brandschade in een gebouw zal merkbaar kleiner zijn indien een gebouw met sprinklers uitgerust is. In winkels met een oppervlakte van meer dan 2.000 m² is het dan ook verplicht om een sprinklerinstallatie te voorzienEen sprinklerinstallatie is een vast aangebrachte brandblusinstallatie die dient om een beginnende brand te detecteren, te signaleren en te beheersen dan wel te blussen. De installatie maakt gebruik van sproeikoppen (sprinklers) aan het dak of het plafond die bij een bepaalde temperatuur water sproeien.
Doordat de sprinklers al bij een beginnende brand in werking treden, wordt de brand vaak goed onder controle gehouden en omdat ze (in bepaalde gevallen) zeer lokaal werken, blijft de omvang van de bij het blussen veroorzaakte waterschade beperkt.

PRINCIPE

Sprinklersystemen zijn vast opgestelde systemen ontworpen om een beginnende brand in een gebouw automatisch te detecteren en te controleren of te blussen. Sprinklers bevatten een smeltpatroon (glazen ampul of smeltlood) dat opent wanneer bepaalde omstandigheden zich voordoen (hitte). Na opening van dat smeltpatroon stroomt er onder de sprinkler water over de inboedel van een gebouw. In rusttoestand zijn de leidingen stroomafwaarts gevuld met water, met perslucht of met een inert gas. Door de sproeier sproeit het water rondom onder het plafond. Bij een brand verzamelen de hete gassen zich tegen het plafond. Door niet alleen de brand te blussen, maar ook deze hete gassen met water af te koelen, wordt de situatie in de brandende ruimte snel veiliger.

SOORTEN

Bij een nat gesloten systeem is het sprinklernet gevuld met water. Bij het openen van de sprinkler komt er dus direct water uit. Alleen op plaatsen waar de sprinkler springt door een te hoge omgevingstemperatuur, komt er water vrijSprinklerinstallaties bestaan in diverse maten en gewichten. Bij een nat gesloten systeem is het sprinklernet gevuld met water. Bij het openen van de sprinkler komt er dus direct water uit. Alleen op plaatsen waar de sprinkler springt door een te hoge omgevingstemperatuur, komt er water vrij. Dit is de standaardinstallatie. Bij een droog systeem staat het leidingnet vanaf de controlepost onder perslucht. Bij het openen van de sprinkler ontsnapt er dus eerst lucht. De luchtdrukvermindering maakt de controlepost open, zodat er water in het leidingnet stroomt. Deze installatie wordt gebruikt op plaatsen waar er een vorstrisico bestaat.

Een preactiesysteem is een systeem waarbij het gesloten leidingnet onder perslucht staat. Bij het openen van een sprinkler vermindert de luchtdruk, maar gaat de controlepost niet open. Er wordt wel een alarm gegenereerd. De controlepost gaat pas open na een sturing zoals rookdetectie of een pilootleiding onder perslucht. Er zijn dus twee acties nodig alvorens er water uit de sprinkler spuit.
Deze installatie wordt vooral gebruikt op plaatsen waar het accidenteel openen van een sprinkler veel onherstelbare schade zou aanrichten, bijvoorbeeld in ruimtes die belangrijke archieven herbergen.

Een delugesysteem heeft open sprinklers, gestuurd door detectie of een piloot­leiding onder perslucht. Bij het activeren van de controlepost komt er water uit alle sprinklers en wordt het gehele oppervlak besproeidEen delugesysteem tot slot is een systeem met open sprinklers, gestuurd door detectie of een pilootleiding onder perslucht. Bij het activeren van de controlepost komt er water uit alle sprinklers en wordt het gehele oppervlak besproeid. Dit systeem wordt vooral gebruikt in brandgevaarlijke omgevingen waar een eventuele brand zich razendsnel kan uitbreiden. Tot slot is het ook mogelijk om elk systeem aan te passen, zodat het ook eeninjectiesysteem van AFFF-schuim bevat.
Waterschuimsystemen worden veelal gebruikt voor de bescherming tegen hoge risico's, alcohol en ontvlambare vloeistoffen. De keuze voor de ene of de andere installatie wordt dus bepaald door een aantal randvoorwaarden, zoals het vorstrisico, de aard van de te beschermen goederen, gestapelde goederen en productie.

SPRINKLERKOPPEN

Sprinklerkoppen bevatten een metalen smeltzekering of een capsule met een scheikundige vloeistof. Bij een temperatuurstijging smelt het metaal of springt de capsuleSprinklerkoppen bevatten een metalen smeltzekering of een capsule met een scheikundige vloeistof. Bij een temperatuurstijging smelt het metaal of springt de capsule. Zo ontstaat er een opening om het water door te laten stromen. Elke sprinklerkop heeft een spreiplaat om het bluswater te verspreiden over de te besproeien oppervlakte. Vanzelfsprekend bestaan er diverse soorten die van elkaar verschillen qua werkingstemperatuur, diameter of spreiplaat.