naar top
Menu
Logo Print

RWA-SYSTEEM BEHEERST HITTE EN ROOK BIJ BRAND

RWA-systemen kunnen levens redden

De afvoer van rook- en verbrandingsgassen kan gebeuren door middel van zo­wel natuurlijke afvoer (rookluiken op foto) als door mechanische rookventilatoren Brand! Het is een van de ergste rampen die zowel een particulier als een bedrijfsleider kan overkomen. En hoewel een brand nooit helemaal kan worden uitgesloten, kunnen de risico's wel beperkt worden. Onder meer door een rook- en warmteafvoersysteem (RWA-systeem) te plaatsen.

ROOKVRIJE ZONE

Een rook- en warmteafvoerinstallatie (RWA-installatie) heeft als doel om in geval van een brand rook en warmte uit een gebouw doeltreffend af te voeren. Hierdoor wordt een rookvrije zone gecreëerd, zodat mensen met goed zicht een gebouw of een bepaalde ruimte kunnen verlaten. Een RWA-systeem garandeert dat het grootste gevaar dat ontstaat bij een brand (rook en hitte) wordt beheerst.

NATUURLIJKE EN MECHANISCHE RWA-INSTALLATIES

Een RWA-installatie werkt op basis van thermiek, waarbij hete rook- en verbrandingsgassen opstijgen vanaf de brandhaard en via het dak naar buiten worden afgevoerd, terwijl op een lager niveau (onder de rooklaag) koude buitenlucht wordt toegevoerd.
De afvoer kan zowel gebeuren door middel van natuurlijke afvoereenheden (rookluiken) als door middel van mechanische rookventilatoren.
Mechanische RWA-installaties hebben een ruimer toepassingsgebied en worden over het algemeen toegepast in situaties die niet met een natuurlijke RWA kunnen worden opgelost. Denk hierbij aan bijvoorbeeld hoge objecten of objecten waar een beperkte ruimte beschikbaar is voor het toepassen van toe- en/of afvoervoorzieningen.

In parkeergarages zijn twee systemen geschikt om de rook en hitte gecontroleerd af te voeren, met name stuwkrachtventilatie (de ronde buizen) en inductieventilatie (de cycloonventilatoren)PARKEERGARAGES

Een van de vele mogelijke toepassingen van brandventilatie zijn parkeergarages. Kenmerkend voor parkeergarages zijn de grote afmetingen. Kleine compartimenten zijn hinderlijk voor de gebruiker en de brandweer.
Daarom zijn grote compartimenten gewenst, vooropgesteld dat de rookontwikkeling beheersbaar blijft.
Twee systemen zijn geschikt om de rook en hitte gecontroleerd af te voeren, met name:

  • stuwkrachtventilatie en
  • inductieventilatie.

Bij stuwkrachtventilatie wordt de lucht effectief van buis naar buis voortgestuwd. Bij inductieventilatie wordt op een speciale manier omgevingslucht met rook gemengd. Hierdoor blijft het zicht goed en de temperatuur lager. Voordelen daarvan zijn: geen kanalen, verhoogde vrije hoogte, vergroot aantal parkeerplaatsen, veiligere/lichtere omgeving, verbeterde veiligheid voor CCTV, eenvoudige en snelle montage en energetische efficiëntie.

STUWKRACHTVENTILATIE

Stuwkrachtventilatie voegt massa en kracht toe aan de lucht en stuwt deze naar een afvoerpunt. Uitlaatgassen of rook worden effectief verwijderd doordat een serie ventilatoren, gemonteerd onder het plafond, die de luchtstroom vanaf een inlaatopening naar de afvoeropening stuurt. De positie van deze ventilatoren moet nauwkeurig worden bepaald. Stuwkracht-ventilatie zorgt voor een effectieve luchtverplaatsing waardoor uitlaatgassen of rook zich niet kunnen ophopen. Een brandmeldcentrale, die de brand lokaliseert, maakt het systeem nog effectiever. Op exact de juiste plaats worden de ventilatoren ingeschakeld en de rookgassen afgevoerd. Vluchtmogelijkheden worden hiermee vergroot en de brandweer kan eenvoudiger de brandhaard benaderen. Het ontwerp voor een compleet systeem is complexer en het besturingssysteem uitgebreider. Een goede werking kan worden aangetoond met behulp van CFD-analyses. CFD (Computional Fluid Dynamics) verschaft gedetailleerde informatie van de te verwachten luchtstromingen.

ROOK- EN BRANDSCHERMEN

RWA-systemen kunnen levens redden Rookschermen zijn bedoeld om de rook die bij een brand vrijkomt, binnen een bepaald gebied te houden. Die gebieden kunnen tot 2.000 m² beslaan en een maximale lengte hebben van 60 m.
Een geïnstalleerd rookscherm moet net zo ver van het plafond hangen als de rooklaag in het ontwerp is voorzien.
Het moet tot 0,5 m onder de berekende rooklaagdikte worden voorzien. Indien het om bouwkundige of technische redenen niet mogelijk is om onbuigzame/vaste rookschermen te gebruiken, bestaat de mogelijkheid om afrolbare, flexibele rookschermen te installeren.
Die rollen, in geval van brand, tot een bepaalde hoogte af en vormen zodoende de benodigde rooksegmentering.
Rookschermen zijn een belangrijk onderdeel van brandbeveiliging, aangezien een geïnstalleerd rook- en warmteafvoersysteem zonder rookscherm bij bepaalde typen van gebouwen of bij grote afmetingen niet zou voldoen. De rookschermtechniek wordt ook in winkelcentra, gebouwen met een atrium en galerijen toegepast.

Brandschermen

Naast rookschermen zijn er vanzelfsprekend ook brandschermen op de markt. Huidige gebouwontwerpen zijn transparant van opzet, met veel aandacht voor een open karakter. Hierbij zijn traditionele compartimenteringsscheidingen dikwijls onwenselijk. Speciaal voor deze situaties ontwikkelden fabrikanten een flexibele compartimentering, in de vorm van een rol(brand)scherm.
Brandschermen bestaan meestal uit een vlamdicht geweven textiel. Hierop is een bij brand opschuimende laag aangebracht, die zorgt voor de vereiste stralingsweerstand.
Brandwerendheden van 30 of 60 minuten WBDBO (Weerstand tegen BrandDoorslag en BrandOverslag) zijn realiseerbaar, geheel conform de NEN 6069 en de Europese norm NEN-EN 1634.