naar top
Menu
Logo Print

DE GEVOLGEN VAN NALATIGHEID BIJ DOORVOERINGEN

Sanitaire leidingen, HVAC-kanalen en elektriciteitsleidingen moeten frequent door wanden gevoerd worden. Het lastenboek moet duidelijk vermelden hoe dit dient te gebeurenMaak duidelijke afspraken met alle betrokkenen

Bij werken worden geregeld doorvoeringen door wanden en muren gemaakt om bijvoorbeeld elektriciteit en fluïda over te brengen van de ene naar de andere ruimte. De brandveiligheid van het gebouw mag daarbij niet in het gedrang komen. Daarom moet u zich houden aan een aantal regels die bepalen aan welke voorwaarden de doorvoering moet beantwoorden. Die regels zijn echter niet altijd even eenduidig. Om discussies achteraf te vermijden, weet u maar beter wat uw rechten en plichten zijn.

BEVESTIGING

De bevestigingen van buizen en kabelgoten moeten op maximaal 500 mm van de muurdoorvoering komenEen heikel punt bij doorvoeringen is de bevestiging van de kabelgoten en buizen.
Bij brand zullen deze elementen gaan verbuigen en zo eventueel schade toebrengen aan muren of plafond. Zo zou de doorvoering tenietgedaan kunnen worden. Voorzie dus indien mogelijk een bevestiging op maximaal 500 mm van de doorvoering.

VEEL VOORKOMENDE FOUTEN

Aannemers hebben soms andere prioriteiten dan doorvoeringen correct afsluiten. Soms worden er dan ook, wegens tijdsgebrek of gebrek aan technische kennis over deze problematiek, fouten gemaakt.
Dit zijn enkele frequente fouten:

 • schuim voor voegen gebruiken als afdichtingsmateriaal;
 • de brandmanchet past niet bij het buismateriaal;
 • kabelcoating gebruiken voor buizen;
 • foutieve rugvulling van voegen;
 • ontbreken afdichting tussen brandmanchet en wand;
 • te weinig ondersteuning van kabelgoot of buis.

LASTENBOEK

Als er brand ontstaat, gaat men ook de doorvoeringen nauw onderzoeken. Wie bij brandschade verantwoordelijk is, zal vaak opgemaakt kunnen worden uit het lastenboek.
Het is dan ook van groot belang dat u het lastenboek zo duidelijk mogelijk opstelt, zodat er achteraf zeker niet over gediscussieerd kan worden. Bij een gebrekkig lastenboek kan de last zelfs helemaal op uw schouders terechtkomen. Duidelijkheid creëren is dus uw niet te onderschatten taak.

BEWIJSLAST

De gevolgen van nalatigheid bij doorvoeringenHet is aan de architect om te bewijzen dat hij niet aansprakelijk gesteld kan worden. Alles begint bij een correct opstellen van het lastenboek. Zorg ook voor voldoende bewijsmateriaal. Bij brand kan men tal van kosten op u verhalen:

 • de uitbetaalde schade door de brandverzekering;
 • de bedrijfsschade na de brand;
 • de kosten verbonden aan milieuhinder en sanering;
 • de kosten als gevolg van menselijk leed;
 • de reddingskosten.

Het loont dus zeker de moeite om deze problematiek nauwkeurig te gaan bestuderen en duidelijke en te verifiëren afspraken te maken.

Verzekerbaarheid

Indien u nalaat een doorvoering brandveilig te laten maken of u verleende hierover verkeerd advies, dan kunt u misschien op korte termijn de dans ontspringen. De opdrachtgever zal deze gebreken misschien niet opmerken of hij weet niet hoe deze doorvoeringen afgesloten moeten worden. Indien de opdrachtgever de werf oplevert, bent u in principe gedekt voor de zichtbare gebreken. Deze had de opdrachtgever immers moeten zien.
Een stuk belangrijker is de aansprakelijkheid voor verborgen gebreken. Indien u de doorvoeringen niet volgens de regels liet maken en men kan bewijzen dat u een brandweerstandseis met de voeten trad, dan kunt u maar liefst tien jaar lang aansprakelijk gesteld worden. Deze termijn kan eventueel contractueel aangepast worden.