naar top
Menu
Logo Print
04/01/2019 - LAURENCE BLONDEEL

SNEL, FLEXIBEL EN KWALITEITSVOL PRINTEN OP GLAS

glas printen
Het drukken gebeurt via het inkjetprincipe en volledig CNC-gestuurd. Hierdoor kan het beeld in één enkele drukgang afgewerkt worden, waardoor een aanzienlijke tijd- en materiaalwinst geboekt kan worden

PRINTEN VOLGENS HET INKJETPRINCIPE

Drukken op glas is de laatste jaren heel wat toegankelijker geworden door de ontwikkeling van digitale printers voor glas. Dit type printer is een soort overmaatse jetprinter, maar dan wel eentje die een speciaal soort inkt gebruikt dat bestand is tegen de meest gure weersomstandigheden of chemische inwerking.

PRINTEN OP GLAS

Het drukprocedé voor het digitaal drukken op glas is gebaseerd op het inkjetsysteem. Anders dan bij bijvoorbeeld de zeefdruk is het dus niet meer nodig om eerst een drukvorm te maken om het beeld af te drukken. Men kan als het ware met zijn tekening of foto naar de drukker, die het dan onmiddellijk op het gewenste formaat kan afdrukken. De digitale druktechniek bezit de flexibiliteit die de conventionele technieken niet hebben, waardoor het mogelijk is geworden om unieke stukken of kleine series te maken zonder de hoge opstartkosten die kenmerkend zijn voor de conventionele druktechnieken.

WELKE BEELDEN KUNNEN GEBRUIKT WORDEN?

In principe kan om het even welke reproductie van een kleurenfoto of een grafisch element worden gemaakt. Er kan zowel met dekkende als met transparante inkten gedrukt worden.

Voorbereiding van het beeld

Het aan te leveren beeld moet voldoen aan de normale eigenschappen die een te drukken beeld zou moeten bezitten. Het bestand kan aangeleverd worden in RGB of CMYK, Pantone of RAL- kleuren en moet een resolutie hebben van 720 dpi. De formaten van het glas variëren van machine tot machine, maar de grootste printers kunnen formaten aan, gaande van 10 x 10 centimeter tot 3 x 4 meter.

kleuren glas
Sprimoglass pakte op Polyclose 2014 uit met deze opstelling van glazen deurpanelen. Ze illustreert de vrijwel oneindige mogelijkheden van de digitalprinttechniek

KLEURSYSTEMEN

Verschillende kleursystemen kunnen worden toegepast: zowel de in de industrie bekende RAL-kleuren als de grafische Pantone kleuren kunnen ofwel voorgemengd worden, ofwel gesimuleerd worden door de zes kleurkoppen van de printer. Dit betekent ook dat het (3-4) kleurensysteem (RGB-CMYK) kan worden gebruikt.

EXTRA MOGELIJKHEDEN

Naast uw eigen inbreng kan de drukker ook nog een aantal extra veranderingen aanbrengen die het gedrukte resultaat sterk kunnen beïnvloeden.

Spel tussen dekkend en transparant

Een voorbeeld daarvan is het afwisselende gebruik van witte dekkende grondlagen die vervolgens opnieuw bedrukt worden met transparante inkten. Zo ontstaat er een spel tussen dekkende en transparante delen van het beeld.

Grote oppervlakten

Voor grote oppervlakten wordt het beeld met hoge precisie digitaal versneden en verdeeld over het gewenste aantal panelen die, wanneer ze eenmaal gemonteerd zijn, een naadloos uitvergroot beeld vormen.

SOORT GLAS VOOR DIGITAL PRINTING

Het glas dat gebruikt wordt voor het drukken, is float glass dat later getemperd wordt, waardoor het tot veiligheidsglas wordt bewerkt. Dit veiligheidsglas kan dan nog worden gebruikt als glaspartij voor binnen- of buitengebruik, of verder gemonteerd worden in een dubbele beglazing. Belangrijk is te weten dat alle bewerkingen aan het glas vóór het temperen van het gedrukte glas moeten gebeuren, aangezien het mechanisch bewerken van getemperd glas niet meer mogelijk is.

glaspaneel
Een fotograaf bestelde een levensgroot glaspaneel op basis van deze foto met de bedoeling deze in zijn appartement in Knokke te hangen

HOE WORDT DE PRINT AANGEBRACHT?

Het te drukken beeld wordt van de pc naar de glasprinter gestuurd, die de digitale informatie omzet in lijnen die op hun beurt in punten zijn onderverdeeld. Na de lijn afgedrukt te hebben, verschuift de geleider waar de spuitkoppen over heen schuiven, een eindje verder op. De zes spuitkoppen zullen dus lijn per lijn het beeld vormen. Dit betekent dat deze druktechniek het beeld in één enkele drukgang afwerkt, wat een aanzienlijke tijd- en materiaalwinst oplevert.

INKTEN

Er bestaan verschillende inkten om op glas te drukken. De makkelijkste en goedkoopste inkten om te gebruiken, zijn tweecomponenteninkten en uv- drogende inkten. Die geven een uitstekend resultaat, maar hebben een beperkte weerstand tegen wrijving en chemische producten. Wil men echt een druklaag bekomen die invloeden van buitenaf en de tand des tijds kan weerstaan, dan kiest men het best voor emailinkten.

LICHTECHTHEID

Emailinkten zijn speciale inkten op basis van fritpigmenten. Dit zijn pigmenten die bestaan uit stoffen die de mooiste en de meest lichtechte kleuren bezitten. Dat wil zeggen dat de kleur van die pigmenten bestand is tegen de inwerking van licht – en meer bepaald tegen het verschieten van de kleur onder invloed van de uv-golven die deel uitmaken van het spectrum van het zonlicht. Vanouds waren deze lichtechte fritpigmenten, naast peperduur, ook giftig, maar door een eeuwenoude techniek werden die componenten bij hun productie in glas gevat, waardoor de giftige componenten onoplosbaar en aldus onschadelijk gemaakt werden. De schadelijke pigmenten zijn tegenwoordig intussen vervangen door onschadelijke en minder dure stoffen, die echter nog steeds dezelfde lichtechtheid bezitten en dus gerust in volle zonlicht geplaatst mogen worden. Nadat het pigment in glas is gevat, wordt dit gekleurde glas gebroken en heel fijn gemalen en vervolgens met een bindmiddel en andere ingrediënten gemengd, zodat er een bruikbare inkt bekomen wordt.

INKT EN DROGING

Na het bedrukken van het glaspaneel ondergaat de inkt een korte, al dan niet geforceerde droging die de inktlagen stofdroog maakt. Om de beoogde mechanische en chemische weerstand te bekomen, moet het gedrukte glas nog in een oven uitgegloeid of getemperd worden.

glazen deur
De toepassingsgebieden voor het gebruik van bedrukt glas zijn vrijwel oneindig en kunnen worden ingezet worden voor zowel esthetische als functionele redenen

TEMPEREN

Eenmaal gedrukt, wordt het beeld op hoge temperatuur ingebakken. Hierdoor wordt de inkt als het ware een met het glas, waardoor de weerstand tegen zowel mechanische als chemische inwerking maximaal is. Het gedrukte beeld blijft even duurzaam als het glas zelf. Het temperen gebeurt bij een temperatuur van 600 à 700 °C. Bij die temperatuur begint het glas dan week te worden. De gedrukte inkten die de in kleine glaskorreltjes gevatte pigmenten bevatten, beginnen te smelten, waardoor ze uitvloeien, om zo een perfecte binding aan te gaan met het week geworden glas. Het uitvloeien van de inkt is een microscopisch gebeuren en is derhalve niet zichtbaar met het blote oog. Na de warmtebehandeling wordt het glas snel afgekoeld door middel van een koude luchtstroom. Door die snelle afkoeling zal de structuur van het glas een verandering ondergaan. Binnen in het glas wordt er immers een spanning opgebouwd, terwijl er aan de buitenkant een omgekeerd evenredige spanning wordt bekomen. Deze tegengestelde krachten geven het glas een grotere weerstand tegen schokken. Het temperen kan het glas tot vijf maal sterker maken dan normaal float glass. Wanneer het glas dan toch breekt, valt het uit elkaar in duizenden stukjes waaraan men zich nauwelijks kan snijden, waardoor getemperd glas de meer bekende benaming veiligheidsglas heeft meegekregen.

 

TOEPASSINGSGEBIEDEN

De toepassingsgebieden voor het gebruik van bedrukt glas zijn vrijwel oneindig en kunnen worden ingezet voor zowel esthetische als functionele redenen. Een korte opsomming van een aantal voorbeelden geeft een idee van de mogelijkheden.
• Muurschilderingen, binnen en buiten;
• Als muurbedekking in keukens;
• Zonnewering, met een extra esthetische toets, indien gewenst;
• Winkelramen en deuren, met extra versiering;
• Eén beeld kan over één of meerdere glasdelen worden gedrukt;
• Lange muurpanelen of grote oppervlakten die door de hoge precisie van het drukprocedé haarfijn aan elkaar aansluiten;
• Glas kan een ander uitzicht of zelfs een structuur meekrijgen zoals hout of steen;
• Raampartijen waarop er signalisatie is aangebracht;
• Ruimteverdeling of ruimtetoekenning.

CONCLUSIE

Via het digitaal printen op glas kan uw logo, een tekening, een beeld of om het even welk grafisch element direct op het glas afgedrukt worden, en dit voor kleine tot middelgrote series. Op basis van een standaard elektronisch grafisch bestand is het mogelijk om de meest artistieke en kleurrijke afdrukken te verkrijgen die bovendien de duurzaamheid bezitten van het glas waarop het beeld gedrukt werd.