naar top
Menu
Logo Print
17/04/2019 - EVERGREEN

HOUTSKELETBOUW

Houtskeletbouw is een bouwmethode die heel wat voordelen kent en vandaag sterk in de lift zit. Om de gewenste prestaties op het vlak van stabiliteit, isolatie, hygrothermie, brandwerendheid … te behalen, is een doordachte detaillering van de constructie echter noodzakelijk. Ook de akoestiek is een vaak onderschat aspect waar rekening mee moeten houden.

akoestiekAKOESTIEK

Houtskeletbouw is een lichte bouwmethode met relatief gezien weinig massa erin verwerkt. Dit is een intrinsiek nadeel op akoestisch vlak dat men echter ruimschoots weer kan compenseren door een intelligente opbouw en detaillering. Voor de verschillende gebouwonderdelen moeten wel andere maatregelen worden getroffen.

schrankweerstandSCHRANKWEERSTAND

Elk gebouw dat opgetrokken wordt, dient te kunnen weerstaan aan de krachten die erop inwerken, van het eigen gewicht tot de gebruiksbelasting en de impact van natuurlijke fenomenen zoals sneeuw, wind en, op bepaalde plaatsen, aardbevingen. Houtskeletbouw is een bouwmethode waarbij het eigen gewicht beperkt blijft, maar die omwille van die lichtheid ook erg gevoelig is voor horizontale belastingen.

brandveiligheidBRANDVEILIGHEID

Hout(skelet)bouw is niet langer bestemd voor eengezinswoningen alleen. Ook meerlaagse gebouwen worden vandaag opgetrokken met houten gevels of zelfs een volledig houten structuur. Naast de structurele implicaties brengt dat echter ook een aantal andere aandachtspunten met zich mee, met de brandveiligheid op kop.

modulairMODULAIRE HOUTSKELETBOUW

Modulaire houtskeletbouw is een systeem waarbij een gebouw uit meerdere modules bestaat, die geprefabriceerd worden in het atelier van de fabrikant. Vervolgens worden ze ter plaatse gekoppeld en verder afgewerkt tot één gebouw. De toepassingen van deze techniek laten zich breed vertalen: van de vele een- en tweepersoonshuishoudens, tot ook bijgebouwen, aanbouwingen, modules voor zorginstellingen en scholen …