naar top
Menu
Logo Print

ETICS-SYSTEMEN STERK GROEIENDE NICHEMARKT

Gevelisolatie afgewerkt met crepi

Een gevelisolatiesysteem met sierpleister als decoratieve afwerkingslaag leent zich uitstekend voor een strakke architectuur (foto: woning te Wezemaal)Meer en meer bouwheren die een woning, kantoor- of appartementsgebouw renoveren, kiezen voor gevelisolatie afgewerkt met sierpleister of crepi. Als architect speelt u een belangrijke rol bij de keuze van het systeem en de afwerkingslaag. Let evenwel op: er zijn heel wat aandachtspunten die het verschil kunnen maken tussen een foute en een correcte toepassing.

WAT IS ETICS?

Dubbele betekenis

ETICS staat voor External Thermal Insulation Composite System, ofwel buitengevelisolatiesysteem. IVP, werkgroep ETICS, is de naam van de belangrijkste Belgische fabrikanten die deze specifieke buitengevelisolatiesystemen aanbieden. De vereniging werd in 2008 boven de doopvont gehouden met als doel het verstrekken van correcte informatie omtrent deze beproefde manier van isoleren, en dit zowel aan de voorschrijver, de plaatser als de eindklant.

Hiermee verleent de vereniging enerzijds meer bekendheid aan de techniek en werkt ze anderzijds de kwaliteit en de duurzaamheid van de geplaatste systemen in de hand.

Principe

In België is men sinds de jaren vijftig van de vorige eeuw gewoon om met een spouwmuur te werken. Hoewel dit een correcte techniek met heel wat voordelen is, bestaan er ook oplossingen waarbij met één enkele volle, geïsoleerde muur gewerkt wordt. Dit principe heeft in landen zoals o.a. Duitsland al lang zijn waarde bewezen. ETICS is een beproefde vorm van deze wijze van bouwen. Die houdt in dat de buitenmuur met isolatieplaten wordt bekleed. Op de platen wordt vervolgens een wapeningslaag aangebracht, voorzien van een wapeningsweefsel. Deze werkt men dan uiteindelijk af met een sierpleister (crepi).

Groot potentieel

Doorgaans wordt ETICS afgewerkt met een siliconenharspleister met krabpleisterstructuur.Naast sierpleisters is het echter ook mogelijk te kiezen voor steenstrips of tegels als afwerking (foto: Vesalius appartementen, Gent)ETICS heeft in principe een erg groot potentieel in ons land. Heel wat oudere huizen zijn immers nog niet voorzien van isolatie. ETICS kan men gewoon op de bestaande buitenmuur toepassen. Groot voordeel is bovendien dat men zo dik kan isoleren als men maar wil, zonder dat men de bestaande funderingen moet gaan uitbreiden. Bij renovatie zorgt het 'Rooilijndecreet' ervoor dat de dikkere wanden geen problemen veroorzaken op stedenbouwkundig vlak.

Niet alleen bij renovatie, maar ook bij nieuwbouw kan men voor ETICS opteren. Het systeem laat immers probleemloos toe om de eisen voor lage-energie- of zelfs passiefbouw te behalen. Uiteraard zijn er ook de nodige premies om bouwheren financieel te ondersteunen.

Mooi en sterk

ETICS zorgt niet enkel voor een warm en aangenaam binnenhuisklimaat, het is ook gewoon mooi en bovendien heel erg sterk. De waaier aan mogelijke structuren en kleuren is quasi onbeperkt. Zelfs heel erg donkere kleuren zijn mogelijk, indien de wapeningslaag versterkt is met bv. carbonvezels. Deze bieden tevens een verhoogde impactbestendigheid.

Heel wat aandachtspunten

Ook voor de voorschrijver is het aangewezen om voorafgaand een opleiding of studie te volgen. Er zijn immers heel wat aandachtspunten die ervoor zorgen dat er een groot verschil is tussen een verzorgde en een slordige toepassing. Met name de aanzet onderaan, de vensteropeningen en -banken, de dakrandafwerking, de buiten- en binnenhoeken enzovoort vergen allemaal extra waakzaamheid bij de uitvoering. Bovendien is niet elk project geschikt om een ETICS toe te passen. Het is de taak van de architect om dit voorafgaand aan de werken te controleren en eventueel vast te stellen. In wat volgt, brengen we enkele do's-and-don'ts rond ETICS onder de aandacht.

OPBOUW ETICS

Een ETICS kent steeds dezelfde opbouw, maar uiteraard bestaat er een grote variatie aan mogelijke materialen (kleefmortels, isolatie, pluggen, wapeningsmaterialen, afwerkingslagen ...) waarmee men die opbouw kan realiseren. Heel belangrijk is echter dat men zich houdt aan een concrete systeemopbouw van één bepaalde leverancier. Wie materialen van verschillende leveranciers door elkaar begint te gebruiken, neemt een groot risico. Immers, de leveranciers laten het ETICS als geheel testen en goedkeuren (ATG, CE-markering enz.). Indien er zaken foutlopen en het blijkt dat de plaatser zich niet exact aan de door de leverancier voorgeschreven opbouw heeft gehouden, dan komt de garantie in gevaar.

De onderdelen zijn:

 • lijm- of kleefmortel:
  om het isolatiemateriaal op de ondergrond te verkleven;
 • isolatiemateriaal:
  hier wordt vaak EPS gebruikt, maar ook systeemeigen platen op basis van pur, minerale wol of houtvezels zijn mogelijk;
 • event. bevestigingsmiddelen:
  om de isolatie op mechanische wijze op haar plaats te houden of definitief in de ondergrond te verankeren;
 • wapeningslaag:
  in een minerale of organische grondlaag wordt een wapeningsweefsel verwerkt;
 • eventuele tussenlaag:
  kwartsgevulde hechtingsprimer die eventueel al gepigmenteerd is in functie van de kleur van de afwerkingslaag. Dit dient gebruikt te worden om de overgang van een minerale wapeningslaag naar een organische afwerking mogelijk te maken;
 • afwerkingslaag:
  het uiteindelijke sierpleister in een kleur en structuur naar wens;
 • eventuele verflaag:
  om de afwerkingslaag extra te beschermen;
 • accessoires:
  hoek- en randprofielen, pluggen, montagebanden, aan- en afsluitprofielen, montage-elementen ...