naar top
Menu
Logo Print

PERSONALISATIE IS DE NIEUWE STANDAARD

Digital Print biedt uitgebreide mogelijkheden voor gepersonaliseerde gevelbekleding

Werden vroeger vooral balpennen en koffietassen opgesmukt met een logo of persoonlijke foto, dan zet de trend van personalisatie zich vandaag in tal van sectoren door. Ook in de bouwsector wordt steeds vaker gezocht naar unieke oplossingen die het interieur of exterieur een zekere eigenheid of cachet kunnen geven. Meubilair met bijzondere dessins, glazen partities met een logo of aangepaste afbeelding, gevels met levensgrote foto's … dankzij de huidige Digital Print technieken kan het allemaal. Enkel de verbeelding bepaalt de limiet.

GEPERSONALISEERDE HPL-PANELEN

Onder andere bij gevelbekledingen uit HPL of hogedruklaminaat wordt Digital Print steeds meer de standaard. HPL laat zich relatief eenvoudig bedrukken, personalisatie is al mogelijk vanaf één enkel paneel in standaardformaat en de platen beschikken doorgaans over dezelfde garanties en certificaten als de klassieke, onbedrukte uitvoeringen.

Productieproces
HPL bestaat uit verschillende lagen kraftpapier en een toplaag uit decorpapier, die met hars worden geïmpregneerd en onder hoge druk en hoge temperatuur worden samengeperst. Om een gepersonaliseerd HPL-product te maken, wordt de afbeelding naar keuze met behulp van een enorme inkjetprinter op het decorpapier geprint, dat nadien op de klassieke manier in het eindproduct verwerkt wordt. In het printproces worden doorgaans uv-resistente en watergedragen inkten gebruikt.

Kwaliteit

Om in buitentoepassingen de duurzaamheid van de panelen en de afbeelding te garanderen, wordt in eerste instantie de plaatconfiguratie aangepast: er wordt gewerkt met speciaal (decor)papier en een aangepaste overlay, om zo een hogere uv-bestendigheid te realiseren. De duur waarover deze uv-bestendigheid gegarandeerd wordt, is van de fabrikant afhankelijk.

BEELDMATERIAAL

Qua beeldmateriaal zijn de mogelijkheden van Digital Print schier eindeloos. Een haarscherpe foto, een eindeloos grafisch patroon, een 3D-render, een logo, of zelfs gewoon een kleurgradient of -vlak, het kan in principe allemaal. Men dient enkel een aantal aandachtspunten in rekening te brengen en de beelden op de juiste manier aan te leveren.

Kleur

De kleuren op HPL zullen er nooit exact hetzelfde uitzien als op een gewone print-out van de afbeelding. Enerzijds hebben de verschillende productiefacetten een bepaalde impact op hoe de kleuren zich gedragen, anderzijds speelt de oppervlaktetextuur van het paneel een rol in de waarneming van kleur. Een matte afwerking resulteert bijvoorbeeld in een afbeelding met minder contrast en intensiteit dan een glanzende afwerking.

Door de impact van de verschillende productiefacetten is het dan weer niet mogelijk om een specifieke RAL-kleur te realiseren; deze kan enkel zo dicht mogelijk worden benaderd en moet op basis van een representatief staal worden beoordeeld.

Daarnaast is het goed om weten dat het weliswaar mogelijk is om met behulp van de huidige Digital Print technieken een volledig kleurvlak te realiseren, en dat zonder streep-of wolkvorming, maar dat dergelijke panelen nooit de kleurintensiteit van de standaardkleuren in het gamma zullen benaderen. Daarvoor wordt immers door en door gekleurd papier gebruikt; bij Digital Print wordt slechts één zijde van het papier bedrukt.

Rechten
Een ander aandachtspunt is de kwestie van beeldrechten. Wie afbeeldingen reproduceert moet daar nu eenmaal toestemming voor hebben. Dat kan door zelf een beeld - een foto of grafisch ontwerp - te laten maken, maar bijvoorbeeld ook door een licentie aan te kopen. Fabrikanten zullen steeds vragen de juiste licentie voor te leggen, en verbinden zich ertoe om de afbeelding in kwestie ook enkel voor het gespecificeerde project te gebruiken.

Technische vereisten

De afbeeldingen, ongeacht of het een foto of grafisch ontwerp is, dienen steeds op een correcte manier aangeleverd te worden. In sommige gevallen zullen fabrikanten een deel van de grafische optimalisatie op zich nemen, maar over het algemeen dient alles printklaar aangeleverd te worden. Hou daarom rekening met het volgende:

  • Schaal: afbeeldingen moeten worden aangeleverd op schaal 1:1, dus op ware grootte. Dat resulteert soms in enorm grote bestanden, die enkel via een externe hard drive aangeleverd kunnen worden.
  • Resolutie: de resolutie van de afbeeldingen dient, afhankelijk van de fabrikant, minstens 150 à 200 dpi te bedragen, al wordt een nog hogere resolutie van 300 dpi of meer in quasi alle gevallen aangeraden.
  • Kleurenruimte: afbeeldingen moeten worden aangeleverd in CMYK, ook wanneer het een zwart-witafbeelding betreft.
  • Bestandstype: de voorkeur gaat uit naar bestanden in .indd-formaat, maar ook .eps, .ai, .tiff en high-res pdf zijn mogelijk. Bestanden in .jpg-formaat zijn enkel geschikt voor kleine projecten.
  • Witmarge: rekening houdend met het verzagen van de panelen dient rond de afbeeldingen de nodige witmarge of afloopgebied voorzien te worden.
  • Opdeling: wordt een afbeelding over meerdere platen verdeeld, dan moet men voor elke plaat een apart bestand aanleveren. Daarbij dient men niet enkel rekening te houden met de nodige witruimte, maar ook met de breedte van de voegen tussen de verschillende platen. Vooral bij buitentoepassingen, waar een voegbreedte van minimum 6 mm gebruikelijk is, betekent dit dat er een kleine strook van de afbeelding weggelaten moet worden, om er zo voor te zorgen dat de lijnen mooi over de verschillende panelen doorlopen.

Het opmaken en aanleveren van de bestanden kan, zeker als een afbeelding over verschillende HPL-panelen heen moet lopen, een enorm complexe opdracht zijn. Men stelt hiervoor dan ook het best een graficus aan.