naar top
Menu
Logo Print

STIMULEREN VAN (COLLECTIEVE) (TOTAAL)RENOVATIES

Vlaams minister van Begroting, Financiën en Energie Bart Tommelein wil collectieve totaalrenovaties stimuleren waarbij de renovator financiële tegemoetkomingen zal ontvangen.

Hoe kan het tempo waarmee het Vlaams woningpatrimonium wordt gerenoveerd, worden opgedreven?
“Richting 2020 is het absoluut nodig dat we nu sneller én meer renoveren. De individuele premies worden daarom verder afgebouwd. Zo zullen er vanaf 2020, wanneer dakisolatie verplicht wordt, hiervoor geen premies meer zijn. In de plaats daarvan willen we totaalrenovaties stimuleren waarvoor we enkele nieuwe premies creëerden. Het totaalplaatje is bij renovaties immers van groot belang. Enkel het dak isoleren is wel nuttig, maar het is veel efficiënter om ook muren, vloeren én glas aan te pakken. Deze totaalrenovaties kunnen ook gefaseerd verlopen: wie binnen een periode van vijf jaar drie verschillende energierenovaties laat uitvoeren, ontvangt een totaalrenovatiebonus die schommelt tussen € 1.250 en € 4.750. Bij dergelijke energetische totaalrenovaties is er overigens een sleutelrol weggelegd voor architecten, want (toezicht op) een kwalitatieve en kostenefficiënte uitvoering is heel belangrijk.De burenpremie voorziet dan weer tot € 400 per woning voor het aanstellen van een onafhankelijke projectbegeleider die de renovatie van begin tot einde bij minstens tien renovatiewerken in één gemeente begeleidt. Woningen in één straat of wijk hebben vaak dezelfde kenmerken doordat ze in dezelfde periode gebouwd zijn, en hebben dus vaak ook dezelfde renovatiewerken nodig. Studies wijzen bovendien uit dat het samen renoveren van meerdere woningen gemiddeld 15% goedkoper is dankzij schaalvoordelen op het vlak van prijs, organisatie en begeleiding. Premies moeten vlot toegankelijk en eenvoudig te verkrijgen zijn. Eventuele extra regels moeten steeds gericht zijn op een kwalitatieve uitvoering door een deskundige aannemer of installateur."

"Omdat de prijs de afgelopen jaren flink is gezakt, verwachten we dat ook zonneboilers steeds meer tot het standaardpakket van hernieuwbare energietechnieken gaan behoren"

Gelooft u eerder in een politiek van verplichten (en beboeten) of stimuleren (en belonen)?
“Ik hou niet van verplichten ik ben een liberaal maar wil vooral stimuleren. Daarom zijn wij ook niet gelukkig met de huidige regelgeving rond ventilatie; de slinger slaat daar helemaal door. We willen vooral dat innovatieve producten snel op deze markt komen. De normen hiervoor worden echter federaal vastgelegd en ook de uitwerking ervan verloopt federaal door het WTCB (Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf)."

Hoe kan de woonfiscaliteit in de toekomst afgestemd worden op de energie-efficiëntie van een woning?
“Wie ingrijpende energetische renovaties laat uitvoeren, wordt beloond met een halvering of zelfs volledige vrijstelling van onroerende voorheffing, gedurende vijf jaar tot voor kort gold deze stimulans enkel voor nieuwbouw. Ook de vergroening van de schenkingsrechten draagt hiertoe bij. De administratieve formaliteiten voor het bekomen van een terugbetaling hiervoor zijn beperkt; een attest van de aannemer volstaat. De termijn waarbinnen de werken moeten worden uitgevoerd, is voldoende ruim (vijf jaar) en het bedrag van de uit te voeren werken is realistisch. Met de korting (bij E90) of volledige kwijtschelding (bij E60) van de onroerende voorheffing willen we ingrijpende energetische renovaties aanmoedigen. Want ons verouderde woningpatrimonium 'benoveren' is goed voor het klimaat, geeft een boost aan de bouwsector én creëert een waardevermeerdering van de woning, meer comfort en een lagere energiefactuur voor de bewoners. Wanneer gemeenten hierdoor opcentiemen verliezen, worden zij daarvoor door de Vlaamse overheid gecompenseerd. Tot slot wordt ook het bevriezen van het kadastraal inkomen overwogen (= denkpiste die eerder al werd gesuggereerd door Mercedes Van Volcem in een ontwerp van resolutie), maar dit is vooralsnog een federale materie, in tegenstelling tot de halvering of zelfs volledige vrijstelling van onroerende voorheffing bij renovaties."

"We zullen steeds meer een beroep doen op installateurs, vooral met het oog op hernieuwbare energie. Zo werken we samen aan een energie-efficient en groen woningpatrimonium"

Waarom wilt u de Vlaamse registratierechten verminderen?
“Nu subsidiëren we renovatie en isolatie van huizen die dringend aan renovatie toe zijn. In bepaalde gevallen is slopen en ergens anders terug opbouwen misschien een realistischer alternatief. Met het Vlaams Regeerakkoord 2014-2019 hebben we afgesproken om de Vlaamse registratierechten bij aankoop van een woning te vereenvoudigen en het tarief voor de aankoop van een gezinswoning te verlagen. Vandaag zijn er heel wat regeltjes en subtiele voorwaarden waar een koper niet altijd wegwijs uit geraakt. Denk bijvoorbeeld aan de abattementregels, waarbij je een vrijstelling op de eerste € 15.000 van je registratierechten krijgt. Dergelijke maatregelen zijn goed bedoeld maar veel te complex voor kopers. We willen graag het systeem vereenvoudigen. Ook het principe van meeneembaarheid, waarbij je de betaalde registratierechten voor de oude woning in minderheid kunt brengen bij de aankoop van een nieuwe woning willen we behouden. Het klein beschrijf schiet soms zijn doel voorbij. Het kadastraal inkomen is achterhaald en toch is dat cruciaal voor het bekomen van het voordeel. We bekijken in hoeverre we dat kunnen hervormen. Hoe dan ook wil ik een lager tarief voor de aankoop van de gezinswoning."