naar top
Menu
Logo Print

AANDACHT VOOR DAGLICHTTOETREDING

Vlaams minister van Begroting, Financiën en Energie Bart Tommelein wil woneningen daglichtrijker maken waardoor de kost op de elektriciteitsfactuur lager zal liggen. Daarnaast zal dakisolatie verplicht worden tegen 2020.

Welk potentieel aan energiebesparing kan nog gerealiseerd worden door enkele beglazing te vervangen door (drie)dubbele beglazing?
“Uit een studie van VITO blijkt dat driedubbele beglazing niet altijd leidt tot serieuze energiebesparing in vergelijking met dubbele beglazing. Er is uiteraard wel een besparing maar driedubbele beglazing is ook heel wat duurder waardoor het rendement niet bewezen is. Daarom geven wij met de Vlaamse regering enkel premies voor dubbele beglazing."

Speelt daglichttoetreding (en de energetische impact ervan) hierin een significante rol?
“Nu focust de wetgeving vooral op de isolatiewaarde. Maar er is ook een norm in de maak waarbij een minimaal beglaasde geveloppervlakte vooropgesteld wordt i.f.v. het volume van de woning. Bedoeling is om woningen daglichtrijker te maken. Dit betekent een besparing op de elektriciteitsfactuur (minder verlichting nodig) én een verbetering van ons comfort en welbevinden."

In hoeverre wordt dit principe meegenomen in uw definitie van een 'gebenoveerde' woning?
“Daglichttoetreding is een factor in EPB, we nemen het dus al mee voor nieuwbouwwoningen. Via de verlaging van onroerende voorheffing voor wie ingrijpend renoveert, proberen we zo veel mogelijk mensen te overtuigen om rekening te houden met EPB. Dat leidt tot evenwichtige renovaties met dus ook aandacht voor daglichttoetreding."

DAKISOLATIE VERPLICHT TEGEN 2020

Zijn er concrete doelstellingen voor muurisolatie? Welke Rd-waarde wordt vooropgesteld?
“Hier zijn er drie mogelijkheden:
1. Spouwmuurisolatiepremie van 6 euro/m² (uitgevoerd conform STS)
2. Binnenmuurisolatie (nieuw vanaf 2017): 15 euro/m² (indien begeleid door architect en minimale R-waarde van 2)
3. Buitenmuurisolatie : 15 euro/m² met R-waarde van 3."

Biedt het Rooilijndecreet (3 juli 2009) een oplossing voor alle situaties bij buitengevelisolatie?
“Nog niet voldoende, daarom werkt mijn collega Joke Schauvliege aan een herziening van het rooilijnendecreet. In de conceptnota van het Renovatiepact is er voorgesteld om van de huidige 14 cm overschrijding van de rooilijn voor isolatiedoeleinden naar 26 cm te gaan. Dat moet volstaan voor de actuele energienormen."

Welk % van de Vlaamse daken moet nog bijkomend geïsoleerd worden? Welke Rd-waarde wordt hierbij vooropgesteld?
“Bij de laatste REG-enquête (van 2015) gaven 71% van de ondervraagde gezinnen aan dat hun dak volledig geïsoleerd is en 11% dat een deel van het dak geïsoleerd is. Het is moeilijk in te schatten volgens welke waarde deze daken geïsoleerd zijn, optimaal zou het dak een R-waarde van minimaal 4,5 moeten hebben. Ook de luchtdichtheid is op vandaag in EPB al één van de criteria. Er is dus al heel wat gebeurd op het vlak van dakisolatie, maar we zijn er zeker nog niet. Daarom wordt dakisolatie tegen 2020 ook verplicht via de kwaliteitseisen van de woningen."