naar top
Menu
Logo Print

Aandeel binnenvaart in de vervoersketen vergroten 

Wat is de eerste uitdaging die jullie als 'De Vlaamse Waterweg' samen aangaan?

“Onze belangrijkste ambitie bestaat erin het aandeel van de binnenvaart in de totale vervoersketen te vergroten. Als waterwegbeheerder organiseren we zelf weliswaar geen transport, maar realiseren we op en langs onze waterwegen de voorwaarden om het vervoer te water vlot te laten verlopen. Er moet dus gezorgd worden dat de waterweginfrastructuur goed functioneert en bedrijfszeker is voor de toekomst. Investeren in onderhoud en in de modernisering en aanleg van sluizen, bruggen, kaaimuren en watergebonden bedrijventerreinen is bijgevolg de boodschap. In 2016 werd door onze inspanningen meer dan 70 miljoen ton goederen vervoerd via het water, dat zijn ongeveer 15.000 vrachtwagenritten die dagelijks vermeden worden. Dat is een gigantisch aantal, maar we willen dat cijfer in de toekomst nog beduidend laten groeien in het belang van de bereikbaarheid en de leefbaarheid van Vlaanderen. Prognoses geven immers aan dat het goederenvervoer tegen 2030 nog met 44% zal stijgen. Het is dan ook de bedoeling ondernemers ervan te overtuigen om de binnenvaart meer dan ooit in te zetten om die verwachte groei op te vangen. Als dat niet gebeurt, staan we binnen enkele jaren namelijk op elk moment van de dag bijna overal op de weg stil."

Wat moet er nog gebeuren om de Vlaamse waterwegen klaar te maken voor de toekomst?

“Naast het noodzakelijke onderhoud om de infrastructuur bedrijfszeker te houden, focussen onze inspanningen zich op de verdere uitbouw van een aantal strategische vaarwegassen. De opwaardering van het Zeekanaal Brussel-Schelde is intussen nagenoeg voltooid. De projecten voor de verhoging van de bruggen over het Albertkanaal en voor de verruiming van het vak Antwerpen-Wijnegem zijn volop in uitvoering. Onze ambitie is om beide projecten kort na 2020 af te ronden. Met de realisatie ervan maken we het Albertkanaal klaar voor de toekomst en bieden we ondernemers een aantrekkelijke binnenvaart met een nog hoger rendement. Het Seine-Scheldeproject is ook prioritair, met de verbetering van de Leieas tussen Gent en Noord-Frankrijk, die zal aansluiten op het nieuw aan te leggen kanaal richting Parijs. Dat project is volop in uitvoering: de sluis in Evergem werd in 2009 al voltooid, in Harelbeke is de nieuwe sluis in aanbouw en een aantal bruggen werden al verhoogd of de verhoging staat op het programma. Met deze investeringen bouwen we de Leieas uit om schepen tot 4.500 ton op de waterweg te kunnen verwelkomen. Het waterwegennet van de toekomst vraagt tot slot ook om automatisering en digitalisering. Daarvoor ontwikkelden we applicaties zoals VisuRis, om ondernemingen en logistieke spelers gemakkelijker gebruik te laten maken van onze waterwegen. De app is online gelinkt aan onze systemen, zodat er diverse info ter beschikking komt voor hun logistieke planning."