naar top
Menu
Logo Print

Kerntaken van De Vlaamse Waterweg

Zullen ondernemers automatisch de weg naar de binnenwateren vinden?

“Gelukkig maken al heel wat bedrijven gebruik van vervoer te water en wie er eens voor gekozen heeft, blijft meestal trouw aan het water. We willen echter nog meer ondernemers overtuigen om op z'n minst vervoer via de binnenvaart te overwegen. Vaak denkt men dat wanneer het vertrek of de aankomst van goederen niet vlak naast een waterweg is gelegen, de binnenvaart geen vervoersoptie is. Niets is minder waar: ook in dat geval kan de binnenvaart perfect een schakel vormen van de logistieke keten, waarbij enkel de last mile via de weg wordt afgelegd. De tijd dat enkel bulk en containers vervoerd werden via het water, ligt intussen ver achter ons. Tegenwoordig worden er via het water goederen vervoerd waar vijf jaar geleden nog niemand aan dacht: biervaten, tal van afgewerkte producten, gepalletiseerde bakstenen en noem maar op. De mogelijkheden zijn enorm. Bij de renovatie van de Scheldekaaien in Antwerpen bv. (zie verder in dit nummer), wordt momenteel een drijvende betoncentrale ingezet, waarvoor de grondstoffen per schip worden aangevoerd en ter plaatse worden verwerkt. Er rijdt geen enkele betonmixer meer richting de werf, bijna 10.000 ritten worden zo vermeden, wat een enorme winst is voor de mobiliteit in Antwerpen."

Staat De Vlaamse Waterweg bedrijven ook bij om de keuze voor vervoer via water te maken?

“Onze transportdeskundigen staan dagelijks klaar om bedrijven te adviseren over de mogelijkheden en opportuniteiten van de bevaarbare binnenwateren. Verder beschikken we over heel wat innovatieve ideeën omtrent vervoers- en overslagconcepten die oplossingen op maat kunnen aanbieden aan heel wat ondernemers. Anderzijds proberen we ook via een aantal initiatieven de drempel te verlagen om de binnenvaart te gebruiken. Zo investeren we in de bouw van kaaimuren, we bekostigen 80% van het kostenplaatje en verwachten in ruil van het aanpalende bedrijf dat de kaaimuur effectief en substantieel gebruikt wordt. En dat systeem werkt, het maakt dat bedrijven de binnenwateren meer gebruiken. Sinds het jaar 2000 hebben we in Vlaanderen al meer dan honderd kaaimuren kunnen realiseren. Daarnaast zijn er tal van projecten die erop gericht zijn om watergebonden terreinen aan te bieden langs onze waterwegen. Ruimte langs het water en een kaaimuur om te laden en te lossen: zo willen we het investeerders makkelijk maken."

Transport is één zaak, wat hebben de waterwegen nog meer te bieden?

“De Vlaamse Waterweg focust, naast het economische aspect, ook op waterbeheersing. We zorgen dat Vlaanderen waterwegen heeft die de problemen van overstromingen aankunnen. De uitvoering van het Sigmaplan met de aanleg van overstromingsgebieden en verhoogde Scheldekaaien is hiervan het meest sprekende voorbeeld. Onze aandacht gaat verder ook naar de watertekorten. Daarvoor bouwen we op de sluizen van het Albertkanaal grote pompinstallaties die water kunnen recupereren. Als er voldoende water is, werken ze bovendien als waterkrachtcentrale en kunnen we energie uit water opwekken. Tot slot hebben we een voortdurende bekommernis om de jaagpaden langs de kanalen in te schakelen als fietsroutes, om jachthavens aan te leggen en op die manier een meerwaarde te creëren voor het toerisme en de recreatie."