naar top
Menu
Logo Print

PRAGMATISCHE AANPAK EPB: HERNIEUWBARE ENERGIE

Naar aanleiding van de grote onduidelijkheid en verwarring over de EPB-regelgeving, stelt energieconsulent Luc Dedeyne een pragmatische aanpak voor, gebaseerd op een eenvoudige en eenduidige checklist. “In plaats van alles te moeten narekenen in de EPB-software, heeft men in deze methode voldoende aan een rekenblad en een checklist. We gaan nog steeds uit van de bestaande eisen inzake bijvoorbeeld U-waarden en bouwknopen, voor de producttabellen baseren we ons enkel en alleen op de EPBD-databank én we ondersteunen alle relevante STS'en. Alleen proberen we het aantal variabelen in de berekeningen te reduceren en worden complexe vraagstukken zo veel mogelijk tot eenduidige keuzes herleid." Dit artikel gaat dieper in op de eisen en veronderstellingen voor het aandeel hernieuwbare energie; andere artikels spitsen zich toe op de bouwschil en technieken.

REALISTISCHE EIS

Net als ventilatie is hernieuwbare energie volgens Dedeyne vandaag een noodzaak. “In alle projecten moeten we hernieuwbare energie integreren, en dat doen we hier op twee manieren. In de eerste plaats moet er steeds een PV-installatie van 2.500 à 3.000 Wp voorzien worden; ten tweede dient men op zijn minst een zonneboiler of warmtepompboiler te voorzien.

We blijven echter wel realistisch: in heel wat gevallen is het niet mogelijk om een PV-installatie op het dak of zelfs maar het terrein te plaatsen. Daarom pleiten we ervoor dat men als alternatief ook kan participeren in een project elders in Vlaanderen. Op die manier kan iedereen aan de voorwaarde voldoen, zonder dat het per definitie een impact heeft op de architectuur. En dat is nu net het doel van deze pragmatische benadering: de logica en het gezond verstand opnieuw in de EPB-regelgeving introduceren, en zo het maatschappelijke draagvlak vergroten." ?