naar top
Menu
Logo Print

T-PALM KRIJGT KLANTENVERTROUWEN DOOR TRANSPARANTE AFSPRAKEN

Bouwheer wil geen onverwachte meerprijs zodra contract is getekend"

T-Palm is een begrip in de bouwsector. Al vijftig jaar trekken de 550 werknemers particuliere woningen in België op. Hoog tijd dus voor een gesprek met Johan Vanden Driessche, directeur van de Vlaamse zetel van T-Palm. Hij zag de Belgische bouwmarkt de laatste decennia ingrijpend wijzigen. Niet alleen worden BEN-woningen binnenkort de norm, er zal ook compacter geleefd moeten worden en renovatie wint nog altijd aan belang in de sector.

T-PALM

Van grote projecten naar individuele woningbouw

In 1965 startte Toussaint Palm zijn bouwonderneming met enkele vrienden, een kruiwagen en een betonmolen. “Als boerenzoon was Toussaint de oudste van elf kinderen", schetst Johan Vanden Driessche de historiek van het bedrijf. “Hij was er niet voor te vinden om de boerderij van zijn vader over te nemen en is in de bouwsector gegaan. Tot de jaren 80 was hij vooral actief in de streek rond Verviers, waar hij vandaan kwam. Zijn firma legde zich toen vooral toe op grotere projecten, waaronder sociale woningbouw en appartementsgebouwen. De jaren 80 waren moeilijk in de sector, waardoor hij besloot om veel van zijn rollend materieel te verkopen en zich steeds meer toe te spitsen op de individuele woningbouw. Dat betekende een boost voor het bedrijf, en in de jaren daarna werd T-Palm een nationale speler als sleutel-op-de-deurfirma. Nu gaan we nog steeds verder op dat elan, met onze 550 werknemers die jaarlijks een omzet van ongeveer 80 miljoen euro draaien. Circa 60% van de werken die aan een nieuwe woning moeten worden uitgevoerd, doen we in eigen beheer. De rest wordt gerealiseerd door enkele vaste en gespecialiseerde onderaannemers die het plaatje volledig maken."

Van familiebedrijf naar holding en opnieuw familiebedrijf

Eind jaren 80 stapte oprichter Toussaint Palm uit de onderneming en ging hij genieten van een welverdiende rust. “Via een management-buy-outformule kwam T-Palm in een holding onder de vleugels van Cobepa terecht. Dat heeft zo'n tien jaar geduurd, waarna werd beslist T-Palm opnieuw van de hand te doen. Het management had een voorkooprecht en heeft dat ook uitgeoefend. Vorig jaar hebben de belangrijkste aandeelhouders hun aandelen verkocht aan Thami Laraki, de huidige gedelegeerd bestuurder, zelf actief in wegenbouw en onderhoud van wegen. Vandaag is T-Palm dan ook bekend als algemene bouwondernemer die nationaal actief is en gespecialiseerd in woningbouw."

TRENDS EN ONTWIKKELINGEN

Johan Vanden Driessche werd ooit nog aangeworven door Toussaint Palm zelf, en kent dus zowel de sector als T-Palm door en door. In al die jaren heeft hij de markt danig zien veranderen. “De formule van de bouwheer van de jaren 80 of zelfs 90 die een eigen bouwgrond kocht en daar een huis liet op bouwen, wordt steeds meer achterhaald. Gronden worden immers steeds schaarser en dus duurder. Voor aannemers is het kopen van bouwgrond meer en meer een middel geworden om woningen te kunnen bouwen. Ook wij gaan voor een stuk in dat verhaal mee, al blijven we wel de kaart van de particuliere bouwheer trekken."

Renovatie zit in de lift

“Als gronden en nieuwbouwwoningen schaars worden, dan is het logische gevolg dat er altijd maar meer bestaande huizen gerenoveerd worden. En ook renovaties moeten doordacht worden aangepakt. Vaak wordt een renovatie gefaseerd uitgevoerd. Het masterplan mag daarbij niet ontbreken of het wordt een lijdensweg. Zo krijgen koppels het gevoel dat ze heel hun leven hebben verbouwd en dat kan natuurlijk niet de bedoeling zijn. Ook voor hun verbouwing kloppen ze dus het best aan bij een professionele partner."

BEN-woningen

“De lage-energiewoningen zijn niet zomaar een trend, maar een mentaliteitsverandering", weet Vanden Driessche. “Bij T-Palm zijn we er altijd van overtuigd geweest dat het economisch meest voordelige voor de klant lag in een zeer goed geïsoleerd huis dat op een milieuvriendelijke manier nog wat wordt verwarmd, een bijna-energieneutrale woning dus of BEN. Energiezuinigheid is zeer belangrijk maar de belangrijkste klemtoon ligt op wooncomfort. Het is immers dat wat bouwheren voor ogen hebben wanneer ze een woning plannen."

Uniforme regelgeving gezocht

Als bouwbedrijf volgt T-Palm nieuwe wetgevingen en technieken op de voet. “Dat is een noodzakelijke voorwaarde om aan de top te kunnen blijven meedraaien", beweert Vanden Driessche. “Het hele EPB-verhaal, gaande van wetgeving tot producten, hebben we van in het begin nauwgezet gevolgd. En niet alleen in Vlaanderen, maar ook in Brussel en Wallonië. Daar kruipt heel veel energie in. De drie gewesten opereren immers op verschillende snelheden. Met heel wat collega's pleiten we er al jaren voor dat er een uniforme regelgeving komt."

MEERPRIJZEN VERMIJDEN

De belangrijkste graadmeter voor T-Palm is de weerkerende tevredenheidsenquête die door Testaankoop wordt uitgevoerd. “Die levert een objectieve lijst op en daarop prijken we steevast helemaal bovenaan", zegt Vanden Driessche. “Die plek weerspiegelt waar we voor staan. Alles wat we tijdens het bouwproces uitvoeren, doen we met één doel voor ogen: op het einde van de rit een tevreden bouwheer achterlaten in zijn nieuwe of gerenoveerde woning."

Tevreden bouwheren mag dan wel een nobele doelstelling zijn, tussen droom en daad gaapt dikwijls wel een kloof. “Duidelijke afspraken zijn primordiaal", beseft Johan Vanden Driessche. “Vanaf het begin zeggen we duidelijk welke verwachtingen onze klanten van ons mogen koesteren. Zodra die krijtlijnen duidelijk getrokken zijn, is het aan ons als firma om er volop voor te gaan, zodat de klanten daadwerkelijk krijgen wat ze gekocht hebben. Gaat er iets fout, dan lossen we het op. Zijn we de goedkoopste? Waarschijnlijk niet. Althans niet bij de aanvang van de werken. Maar een voorbeeld van die duidelijke afspraken is het feit dat we weinig of nooit met supplementen werken. Bij nogal wat bouwfirma's duiken er allerhande meerprijzen op zodra het globale contract is ondertekend. Dat is bij ons niet het geval. Transparantie en duidelijkheid van in het begin zijn belangrijker voor ons."

LOYALE WERKNEMERS DANKZIJ FAMILIALE SFEER

T-Palm evolueerde van familiebedrijf naar onderdeel van een holding en weer terug naar een familiebedrijf. “550 werknemers kun je inderdaad geen kleinschalige onderneming noemen, maar veeleer dan over de omvang gaat het over de geest die in een familiale onderneming rondwaart. Het management kent elkaar al jaren en er zijn heel korte beslissingslijnen."

“Een gevolg van die sfeer is dat we over een heel loyale groep medewerkers beschikken. Het verloop ligt hier zeer laag. De meeste nieuwe werknemers komen hier ook binnen op voorspraak van een van de medewerkers. De kwalificatie van onze mensen ligt ook hoog. En dat is nodig. Want individuele woningbouw is geen eenvoudige stiel. Het gaat om veel details die elk op zich zeer belangrijk zijn. Die hoge kwalificatie kunnen we in die markt nog te gelde maken. In de grootschalige projectbouw ligt dat moeilijker."