naar top
Menu
Logo Print

“WE BESCHOUWEN ONSZELF ALS EEN 'CONCEPTUELE AANNEMER'"

CEO NV MATHIEU GIJBELS PLEIT VOOR BIM ALS STANDAARD IN BOUWPROCES

 materialen en bouwstijlen als wetgeving

De aannemerssector wordt geconfronteerd met snelle evoluties, zowel op het vlak van materialen en bouwstijlen als wetgeving. Maar voor sommigen gaat het nog niet snel genoeg. Mathi Gijbels, gedelegeerd bestuurder van nv Mathieu Gijbels uit Opglabbeek, pleit zeer sterk voor een algemene invoering van het bouwwerkinformatiemodel (BIM) als standaard bij het optrekken van allerhande gebouwen.

BIJNA EEN HALVE EEUW IN DE AANNEMERSSECTOR

Mathi Gijbels, CEO nv Mathieu Gijbels
“We willen al in de planningsfase bij een bouw-project betrokken worden, zij het steeds met respect voor de rol van de architect“

Nv Mathieu Gijbels uit Opglabbeek is een aannemersbedrijf gespecialiseerd in het optrekken van bedrijfs- en kantoorgebouwen. “Mijn vader richtte de onderneming op in 1969", steekt huidig gedelegeerd bestuurder Mathi Gijbels van wal. “Over twee jaar blazen we dus vijftig kaarsjes uit. In 1998 nam ik het beheer van het bedrijf over. Die overname kwam op hetzelfde moment als onze verhuizing van Meeuwen-Gruitrode naar Opglabbeek. Naast het ouderlijke huis bevindt zich wel nog steeds ons atelier voor de productie van staalconstructies.

Mijn vader startte met een eenmansbedrijf, aanvankelijk gefocust op het bouwen van stallen en andere agrarische gebouwen. Eind jaren 70 zette hij, mede door de crisis in de landbouwsector, ook de stap richting industriebouw. p basis van de productkwaliteit en de aandacht voor nieuwe materialen slaagde hij erin om heel snel het verschil in de sector te maken. Prefabelementen zijn nu heel gewoon, maar toen waren ze nog revolutionair. Dankzij die pioniersrol groeide de onder­neming sterk met een steeds grotere klemtoon op turnkey of sleutel-op-de-deur.”

Aanwezig in lokale markt

Mathieu Gijbels is actief over het hele land, alsook in Nederland, Duitsland en Luxemburg. “Naast onze hoofdzetel in Opglabbeek beschikken we over bijkantoren in Gent en Nijvel, vanwaaruit we respectievelijk Oost- en West-Vlaanderen en Wallonië bedienen", aldus Mathi Gijbels. “We zijn er immers van overtuigd dat je als aannemer in de lokale markt aanwezig moet zijn om te weten te komen wie met bouwplannen rondloopt. In België zijn we marktleider in het bouwen van garagebedrijven en de bijbehorende showrooms en werkplaatsen. Velen denken echter dat we alleen maar dat doen, terwijl het vaak nog geen vierde van onze werkzaamheden vormt. Kantoren en retailparken zitten immers ook in ons gamma. De laatste tijd vormen we ook steeds vaker kantoorgebouwen om naar studentenkamers. In de markt van de fijnere architectuur met een heel gedegen afwerking zijn we sterk vertegenwoordigd. Daarom voelen we ook weinig of geen concurrentie van andere grote aannemingsbedrijven die vooral mikken op kwantiteit. Wij proberen in eerste instantie de droom van onze klant te bouwen."

Futurn voor projectontwikkeling

Al in de jaren 80 ontwikkelde zich naast de klassieke aannemerij een nieuwe poot, namelijk projectontwikkeling. “Samen met enkele andere partijen hebben we Futurn opgericht", zegt Mathi Gijbels. “Met Serge Hannecart, Frederik Baert en Gunther Biddelo zijn we in totaal met vier partners. We hebben onze kennis en middelen samengebracht om ons als projectontwikkelaar te focussen op de herontwikkeling van onderbenutte sites en dat via sanering, afbraak, renovatie en nieuwbouw. Zo creëren we nieuwe ruimte.

We kiezen er eerder voor om te werken met bestemde gronden dan greenfields te herbestemmen. Futurn staat voor 'to turn around for the future'.

In Kuurne kochten we onlangs de Barco site die we deels een nieuwe bestemming zullen geven. Ook de oude Philips sites in Roeselare en Beveren-Noord zijn voorbeelden, net als de vroegere Corelio site in Groot-Bijgaarden. Voor lokale overheden zijn we vaak een gedroomde partner die ervoor zorgt dat hun vaak schaarse industriegronden optimaal worden aangewend. Niet zelden vormen we een site waar vroeger één bedrijf gevestigd was, om tot een goed ingerichte plek met ruimte voor tientallen kmo's. Die stellen samen vaak meer mensen tewerk dan het vroegere grote bedrijf. Dat komt de lokale werkgelegenheid ten goede. Bovendien passen we de gebouwen aan aan de huidige marktvraag: kantoren in combinatie met een werkplaats, flexibele opslagmogelijkheden, noem maar op."

 

Praktijkervaring voor buso leerlingen
Mathieu Gijbels draagt bij aan een project waarbij buso-leerlingen praktijkervaring kunnen opdoen. “We zetten onze deuren graag open voor hen die ervaring willen opdoen. Leergierigheid is immers een belangrijke troef en wie echt gemotiveerd is, kan bij ons zeker aan de slag”

SLIMMER BOUWEN

'Voordenkers'

Door de specifieke turnkeyfocus wil Mathi Gijbels zo vroeg mogelijk in het bouwproces met de klant en de architect aan tafel zitten. “Samen met de bouwheer en met respect voor de rol van de architect proberen we te groeien naar een beter plan. De beste oplossing is misschien niet steeds de goedkoopste, maar het verhaal wordt helemaal anders als je energie-efficiëntie en duurzaamheid al meteen mee in rekening brengt. Vanuit die filosofie hebben we ook de term 'voordenkers' gelanceerd. Wij hebben heel wat kennis en ervaring in huis bij onze 300 medewerkers. Daarom zijn we ervan overtuigd dat we in het steeds complexer wordende bouwproces een grote meerwaarde kunnen creëren door van in het begin betrokken te zijn. Veel architecten aanvaarden onze ervaring en kennis ook als steun in de uitvoering van hun job. Uiteindelijk is het ons aller bedoeling om samen met de klant te komen tot een goede oplossing binnen het beschikbare budget, de vooropgestelde timing en de kwaliteitsverwachtingen. Let wel, we willen hier niet de rol van de architect overnemen, maar zien ons eerder als een conceptuele aannemer die nauw betrokken wil worden in de planningsfase, zij het altijd met respect voor de rol van de architect. Als die architect de meerwaarde erkent van onze rol als uitvoerende specialist, kunnen er mooie projecten afgeleverd worden. Wij kunnen immers oplossingen aanreiken vanuit andere invalshoeken, met daar meteen de budgettaire consequenties aan gekoppeld. Zo komt de klant in een latere fase niet voor verrassingen te staan."

Dierencrematorium Adio in Tessenderlo
“Een betere – virtuele – voorbereiding kan heel wat problemen op de bouwwerf voorkomen”, zegt Mathi Gijbels. “Wij zijn al sinds 2006 bezig met BIM en zien daar al jaren heel wat voordelen in.” Het kantoorgebouw van Ons, dat begin 2016 geopend werd, is een van de eerste Belgische kantoorgebouwen, volledig volgens BIM gerealiseerd

Oplossing nog vóór er een probleem is

“We merkten vroeger heel vaak dat ondernemers architecten aanstelden die ze persoonlijk kenden. Vaak omdat ze er hun private woning mee hadden opgetrokken, of via andere relaties in hun stad of dorp. Niet zelden hadden die architecten echter weinig of geen ervaring in de industriebouw. Mijn vader was dan ook wel verplicht om in het belang van de klant mee de tekenpen ter hand te nemen. Dat werd hem niet altijd in dank afgenomen. Dat probleem is vandaag de dag gelukkig achter de rug. Nu hebben heel wat architecten wel veel kennis van industriebouw. Ze weten waarover ze spreken, maar beseffen tegelijk dat de complexiteit van het bouwproces dermate groot geworden is dat er veel beter wordt samengewerkt dan een conflictmodel te hanteren.

Vanuit het principe van 'voordenkers' stellen we heel eenvoudig dat je achter de feiten aanholt als je moet nadenken over een probleem dat zich op de werf voordoet. Standaard is het gegeven dat je meedenkt met je klant en de architect over een oplossing. Maar het wordt pas echt goed als er zich op de werf geen enkel probleem voordoet omdat je op voorhand al heel grondig hebt nagedacht over alle mogelijke aspecten in het bouwproces. Je brengt als het ware al een oplossing aan vooraleer het probleem zich stelt.

Op die manier willen we voor onze klant 'veilig' bouwen, en dat woord hebben we niet zomaar gekozen. Daarmee bedoelen we immers niet alleen de veiligheid van onze medewerkers op de werven, maar ook dat we onze klanten een solide onderneming bieden die hen niet in de steek zal laten tijdens het bouwproces. We staan voor de volle 100% achter het samenwerkingsmodel. We geloven dan ook niet dat het klassieke aanbestedingsmodel kan leiden tot de beste resultaten, niet voor ons, niet voor onze medewerkers en niet voor de klant. Als je al de negatieve energie die tijdens werfvergaderingen vaak in discussies allerhande wordt gestoken, op een positieve manier kunt aanwenden in een sfeer van coöperatie, dan wordt bouwen plots leuk in plaats van een stressfactor."

Dierencrematorium Adio in Tessenderlo
“In België zijn we marktleider in het bouwen van garage-bedrijven”, zegt Mathi Gijbels, “maar dat is lang niet het enige wat we doen. Kantoren en retailparken zitten ook in ons gamma, en met Futurn richten we ons specifiek op de herontwikkeling van onderbenutte sites”

“BIM is nog te weinig ingeburgerd"

Mathieu Gijbels draait al bijna een halve eeuw mee in de aannemerssector. Ook al gaan sommige evoluties razendsnel, toch mag het voor Mathi Gijbels soms nog wat sneller gaan. “Wij zijn al sinds 2006 bezig met BIM, of bouwwerkinformatiemodel. Dat is een digitaal model van een bestaande of geplande constructie, opgebouwd uit objecten waaraan er informatie is gekoppeld. Zo kan er, naast de geometrie en positie van bijvoorbeeld een wand, ook informatie worden toegevoegd zoals het te gebruiken bouwmateriaal, kosten, afmetingen van een sparing voor een raam en het verloop van het leidingwerk.

Let wel, BIM is veel meer dan louter wat tekeningetjes in 3D. Wij zien daar al jaren ongelofelijke voordelen in. Maar het is pas de laatste jaren dat het begrip meer en meer ingang vindt. Toch merken we nog steeds veel weerstand omdat het virtueel bouwen een andere mindset vraagt van architecten, opdrachtgevers en aannemers. Men blijft volgens ons te lang vasthangen in de klassieke manier van bouwen. Het gevolg is dat men tijdens de uitvoering geconfronteerd blijft worden met fouten en problemen die men perfect had kunnen voorkomen door een betere - virtuele - voorbereiding. Men moet dan zoveel tijd en energie investeren in het vandaag oplossen van de fouten van gisteren dat er geen energie meer overblijft om vandaag na te denken over hoe er morgen beter en efficiënter gewerkt zou kunnen worden. Koppel dat aan de angst van sommige aannemers om onvoldoende werkvolume te hebben, waardoor lage prijzen en korte bouwtijden aanvaard worden, en je krijgt een vicieuze cirkel.

Op die manier roept de sector zichzelf echter nooit tot de orde. Dat is jammer want hij verdient veel meer respect. En eigenlijk zijn de marges veel te klein, in verhouding tot de risico's die worden genomen. Ik ben ideaal geplaatst om aannemers en projectontwikkelaars te vergelijken. Als ik merk hoe hard er in ons bouwbedrijf gewerkt wordt om iets te verdienen en dat vergelijk met de marges die een projectontwikkelaar hanteert, dan staat een en ander niet in verhouding."

 Kantoor Mathieu Gijbels
Grote affiches voor het hoofd-kantoor van Mathieu Gijbels in Opglabbeek heten bezoekers en werknemers welkom in het huis van de 'voordenkers'
 

GEKWALIFICEERD PERSONEEL

Steeds openstaande vacatures

Mathieu Gijbels stelt zo'n 300 werknemers tewerk, waarvan het merendeel aan de slag is in de hoofdzetel in Opglabbeek. “In Gent telt ons kantoor een tiental medewerkers en in Nijvel vijf, maar het is onze bedoeling om dat aantal gevoelig op te trekken", zegt Gijbels. “Heel wat activiteiten doen we in eigen beheer, waaronder de staalconstructies, aluminium ramen en deuren, plooiwerken, montage op de werf, fundering en riolering, binnenafwerking enzovoort. Voor heel wat andere werken, zoals bestrating, schilderswerken en technieken, doen we echter een beroep op zorgvuldig geselecteerde onderaannemers. Het is immers niet eenvoudig om voldoende gekwalificeerd personeel te vinden. Bij de bedienden is het moeilijk maar niet onmogelijk en is er bovendien weinig verloop, maar bij de arbeiders moeten we meer tegen andere sectoren opboksen om hen aan ons bedrijf te binden. De afstanden naar de werven zijn soms groot, wat lange dagen oplevert.

En ook al is de verloning zeer goed, toch haken sommigen af door de zwaarte van de job, zowel mentaal als fysiek. Om dat zo veel mogelijk te beperken, proberen we onze werknemers te voorzien van de modernste tools om hun job zo goed mogelijk en met zo weinig mogelijk belasting te kunnen uitvoeren. Maar dat neemt niet weg dat we steevast vacatures hebben openstaan."

“Leergierigheid is een troef"

Jongeren krijgen bij Mathieu Gijbels volop kansen om van de arbeidsmarkt te proeven. Het gaat zover dat het bedrijf meestapte in een project waarbij buso-leerlingen praktijkervaring kunnen opdoen. “We zetten graag onze deuren open voor iedereen die wil bijleren of ervaring opdoen", zegt Gijbels. “We merken trouwens ook in andere gevallen dat leergierigheid een belangrijke troef is die jongeren zelf kunnen aanbrengen. Zowel op werven als op onze engineeringafdeling zijn er tal van voorbeelden te noemen van medewerkers die hier binnenkwamen zonder noemenswaardige ervaring, maar nu uitgegroeid zijn tot een van de vele pijlers waarop onze onderneming rust. We kunnen het schoolverlaters ook niet echt kwalijk nemen dat ze weinig of geen kennis hebben, want de prefabbouw is zo specifiek dat er geen lespakketten over beschikbaar zijn. Kortom, wie echt gemotiveerd is, kan bij ons probleemloos aan de slag." 

Futurn project in Melsele"WIJ WILLEN GEKOCHT WORDEN"

Met de blik op de toekomst wil Mathi Gijbels vooral dat de klanten vanzelf kiezen voor zijn onderneming omdat ze overtuigd zijn geraakt van de manier van werken. “Als je een bouwwerk optrekt, dan heb je een olympisch minimum: dat is een oplevering binnen budget, binnen termijn en binnen de kwaliteitsverwachtingen.

Wij stellen daarboven nog de beleving van de klant tijdens het bouwproces centraal. Wij willen dat men uitkijkt naar een werfvergadering en niet dat het een martelgang voor alle partijen wordt. We willen een jong en vernieuwend bedrijf zijn dat de beste mensen aantrekt om de klant dat gevoel te bezorgen. En we willen dat de klant actief naar ons toekomt omdat hij specifiek voor onze manier van werken kiest. Dat is nu al het geval voor ongeveer de helft van de projecten die we uitvoeren. Er is dus nog groeimarge. We willen als het ware gekocht worden, eerder dan dat we onszelf moeten verkopen. Daarvoor heb je goeie medewerkers nodig. Om onze medewerkers trots te laten zijn op de onderneming waarvoor ze aan de slag zijn, ondersteunen we lokaal trouwens heel wat sociale projecten. Zo willen we ons profileren als een bedrijf met een hart en ziel. We doen meer dan louter bouwen om winst te maken. We willen echt wel onze rol in de maatschappij opnemen. Een familiebedrijf met 300 medewerkers heeft nu eenmaal zijn verantwoordelijkheden."