naar top
Menu
Logo Print
30/09/2019 - LIEN GOETHALS

“OP HET EINDE MOETEN ONZE KLANTEN ZICH THUIS VOELEN IN HUN WONING”

ALL-BOUW UIT ROESELARE BLIJFT BEWUST BOUWEN OP MAAT

All-Bouw, gevestigd in de Iepersestraat in Roeselare, bouwt al 22 jaar woningen op maat van zijn klanten. Hoewel die kerntaak steeds bewust dezelfde is gebleven, heeft het bedrijf de laatste jaren toch heel wat veranderingen onder­gaan. Bij All-Bouw zijn ze immers gaan inzetten op drie pijlers, meer bepaald hr, IT en investeringen. Die diepgaande inwendige wijzigingen komen sinds dit jaar ook duidelijk naar voren, nu het bedrijfsgebouw een grondige renovatie heeft onder­gaan. Het vernieuwde gebouw is niet enkel een ruimte voor het personeel, het doet ook nog eens dienst als kijkwoning.

Simon Alleman
“De afgelopen vijf jaar heb ik mijn eigen stempel gedrukt op het bedrijf. Daarvoor zijn we intensief gaan schakelen op drie pijlers” - Simon Alleman

OVER ALL-BOUW

All-Bouw werd in 1997 opgericht door Jean Marin en zijn echtgenote Katrien Alleman-Keirsebilck, de ouders van huidig zaakvoerder-eigenaar Simon Alleman. “Het ontstaan en de ontwikkeling van ons bedrijf volgen eigenlijk een beetje het klassieke verhaal”, begint hij. “De allereerste taak van mijn ouders bestond erin om in een oude slaapkamer een bureau te installeren, en van daaruit is alles gegroeid. In al die tijd is er natuurlijk heel wat veranderd. Mijn moeder en vader zijn gestart met twee personen, maar vandaag werken hier 25 men­sen. Ikzelf zit ondertussen al zo’n dertien jaar in de zaak, waarvan de laatste acht à negen jaar als zaakvoerder. Sinds een tweetal jaar is ook mijn echtgenote Chloé Van Eecke bij ons actief. Zij houdt zich vooral bezig met leadgeneratie, sales, marketing en een stukje office management. Als familiebedrijf is All-Bouw dus al aan zijn tweede generatie toe.”

ACTIVITEITEN

Bouwen op maat

Tijdens het ontwikkelingsproces van een woning op maat wil Simon zijn klanten steeds zo goed mogelijk begeleiden: “Ons uitgangspunt is dat onze klanten zich op het einde van de rit thuis moeten voelen in hun nieuwe woning. Daarom begint het traject dat we afleggen, steeds bij het bespreken van de wensen van de klant. Mensen die reeds een grond voor ogen hebben, kunnen daarvoor langskomen, maar mensen zonder bouwgrond zijn evengoed welkom. Twee derde van de huizen die we bouwen, bouwen we op grond die we zelf aanleveren.”

“Wanneer de bouwgrond vastligt, maken we een plan op maat – sowieso met 3D-tekening – en een lastenboek. Ten slotte bepalen we uite­raard ook nog de totale kostprijs. Dat alles doen wij volledig in de vrijblijvende fase. We gaan dus behoorlijk ver voor onze klanten qua tijdsbesteding op risico. Dat is echter geen probleem, want met die aanpak merken we dat we heel wat dossiers kunnen realiseren.”

All-Bouw
Het vernieuwde bedrijfsgebouw van All-Bouw doet dankzij zijn unieke gevel in bibliotheekbestand ook dienst als blikvanger

“Wat de kostprijs betreft, hebben we niet de ambitie om de goedkoopste te zijn, maar we willen ook zeker niet de duurste zijn. We hebben erg bewust gekozen om daar ergens tussenin te zitten. Met All-Bouw willen we bouwen op maat voor iedereen, met degelijke materialen, en dit tegen een correcte prijs.”

Kwalitatieve uitvoering met eigen ploegen en vaste partners

Na de vrijblijvende fase moet het echte werk natuurlijk nog beginnen. “De kern van onze activiteiten, de uitvoering, kunnen we aan­pakken met een sterk team”, aldus Simon Alleman. “We hebben namelijk zeer trouwe onderaannemers. Eigenlijk gebruik ik niet graag de term onderaannemers, voor mij zijn dat allemaal partners. Ik ken die mensen persoonlijk, kan goed met hen praten en kan hen dan ook altijd contacteren, mochten er zich problemen voordoen. Alles is bespreekbaar. Als bijkomend voordeel kunnen we daardoor tegelijkertijd kwaliteit en snelheid leveren. De uitvoering is steeds goed en grondig, maar de doorlooptijd is wel kort.”

“Als de woning er staat en we de sleutel overhandigd hebben aan de eigenaars, stopt onze service echter nog niet. Op het einde lopen wij namelijk niet weg, wij willen eventuele defecten en problemen nog steeds opvolgen. We kunnen dat probleemloos doen omdat het contact met onze partners zo goed is. Hoewel het bouwen van de woning onze belangrijkste taak is, is dat slechts één onderdeel van de volledige service die we aanbieden. En dat toont toch wel dat we meer zijn dan alleen een aan­nemer.”

all-bouwHerbestemming

Naast hun gewone kleine verkavelingen op nieuwe bouwgrond kiezen ze bij All-Bouw de laatste jaren steeds bewuster voor het her­bestemmen van oude sites. “We willen leuke buurten creëren, met handige parkeerplekken, een gemeenschappelijke berging voor fietsen, groene zones enz. Daarvoor gaat onze voorkeur uit naar de herbestemming van iets wat ooit een vieze vlek was. De aangekondigde betonstop heeft deels te maken met die beslissing, maar ik wil ook graag dat mijn kinderen en kleinkinderen nog een stukje groen vinden om op te voetballen. En als je dat wilt, moet je niet blind gaan verkavelen op elk lapje grond dat je vindt. Ik kan dan ook met trots zeggen dat 80% van de gronden die wij dit jaar aankopen, zich op zo’n vuile vlek bevindt.”

DENKOEFENING OVER ACTIVITEITEN

Na 22 jaar is de kerntaak van All-Bouw nog steeds het bouwen van woningen op maat van de klant. Tegenwoordig is dat echter niet meer zo vanzelfsprekend. “Waar een woning vroeger altijd op maat werd gebouwd, zijn er vandaag heel wat nieuwe formules”, weet Simon. “Men bouwt geen huizen, maar wel meteen volledige straten. We hebben ons dan ook erg bewust de vraag gesteld of we zouden meegaan in die ontwikkeling.”

“Maar voor ons voelde het eigenlijk behoorlijk goed aan om op hetzelfde elan verder te gaan. We vinden het gewoon heel leuk om hoofdzakelijk particuliere gezinnen te voorzien in hun noden. Dus hebben we ervoor gekozen om datgene waarin we reeds goed waren, verder door te trekken en zelfs nog te ver­sterken.”

All-Bouw
De ‘grootste kijkwoning van West-Vlaanderen’ staat in de eerste plaats ten dienste van de medewerkers van All-Bouw

INZETTEN OP DRIE PIJLERS

Simon Alleman benadrukt echter dat de zaak is veranderd sinds hij ze heeft overgenomen: “De afgelopen vijf jaar heb ik mijn eigen stempel gedrukt op het bedrijf. We zijn immers intensief gaan schakelen op drie pijlers.”

Human resources

“Ten eerste zijn we anders gaan denken over hoe we omgaan met ons medewerkers. We hebben hier 25 medewerkers, dus het is niet haalbaar dat iedereen naar de baas komt bij problemen. Het is mijn ambitie om met zelf­sturende teams te werken. Ondertussen kan ik toch zeggen dat de structuur van het bedrijf al een goede vorm heeft, hier en daar kunnen we al spreken van een afdeling.”

“Daarnaast hebben we sterk geschakeld op de manier waarop we nieuwe medewerkers aan­werven. Daarvoor worden we nu begeleid door iemand die na het derde sollicitatie­gesprek nog een test afneemt. Dat is geen bekwaamheidstest of een psychologische test, maar wel een test die kijkt naar de mens die voor ons zit. Wie is hij/zij, wat is zijn/haar bagage, wat zijn zijn/haar coachingspunten … Op die manier hebben we toch al grote problemen weten te vermijden.”

“Daarnaast is er meer opvolging. We willen onze mensen zeer actief helpen groeien. Dat doen we door middel van cursussen, coaching, communicatieworkshops enz. Er wordt ook jaarlijks een gesprek gehouden met onze medewerkers en de test die we voor een mogelijke aanwerving afnemen, wordt om de twee à drie jaar herhaald. Op die manier zie je ook gemakkelijk hoe jouw medewerkers gegroeid zijn: waar stonden ze toen ze aan hun carrière begonnen en waar staan ze nu.”

All-Bouw“Mijn ambitie is eigenlijk om op iedere stoel en op de werf de beste mensen te hebben”, geeft Simon Alleman toe. “De mensen die hier be­ginnen te werken, komen hier niet binnen als de beste, maar ik wil een platform creëren waardoor ze de beste kunnen worden. Van hen heb ik enkel de drive en kennis nodig om het te doen, ik zorg voor de rest.”

IT-ecosysteem

“Ten tweede zijn we momenteel een digitaal systeem aan het uitrollen dat toch wel uniek is voor de sector”, gaat Simon verder. “Vroeger werkten we hier zoals iedereen heel klassiek: een plan in AutoCAD, een 3D-model in Sketch­Up, een lastenboek in Word enz. Maar in feite is dat te gek voor woorden, want zo geraak je snel het overzicht kwijt. Daarom hebben we ten eerste alles hardwarematig vernieuwd. We werken nu met een hybride server, er wordt dus een deel van onze bestanden hier opgeslagen en een ander deel in de cloud.”

“Softwarematig hebben we gekozen voor een basis in Microsoft Dynamics, een behoorlijk uit de kluiten gewassen ERP. Daarbovenop ge­bruiken we Gbuild – een bouwmodule van GMI – om onze software beter te doen passen bij onze activiteiten. Ondertussen zijn we al zo’n zes tot acht maanden bezig om de lege doos van Dynamics en Gbuild te vullen met allerhande satellietpakketten, zoals het Office-pakket, het programma ArchiSnapper om werfverslagen te maken, TiMaster om de planning te regelen enz.”

“Binnen onze persoonlijke ERP staan alle pakketten in verbinding met elkaar. Als er bijvoorbeeld iets wordt aangepast in de planningstool, wordt automatisch een factuur aangemaakt en krijgt de klant die ook meteen in zijn mailbox. Daarenboven is een groot deel van de prijsberekening volledig geautomatiseerd en wordt ook het lastenboek sterk voor­gekauwd vanuit de software.”

All-Bouw
De nieuwe showroom creëert een warm welkom voor alle klanten van All-Bouw

“Onze klanten kunnen dan ook gemakkelijk alle nodige documenten zoals facturen of bouwplannen terugvinden. Ook in de toekomst zullen leveranciers en klanten altijd toegang hebben tot die documenten, zeker tot tien jaar na de oplevering. Dat is onder andere handig als de woning tijdens die periode verandert van eigenaar.”

“Het hele pakket is dus behoorlijk vergaand en ambitieus, maar ik denk dat, eens het systeem goed draait, we zeer veel tijd en vooral ook kosten zullen besparen. Momenteel zijn de boekhoudmodule, ArchiSnapper en TiMaster al in gebruik, dus onze software werkt ongeveer voor 60%. Tegen december zouden we toch op zo’n 80% moeten draaien en we hopen dat onze ERP tegen de zomer van 2020 voor de volle 100% operationeel zal zijn.”

Investeren

“Ten slotte zijn we ook aan het investeren in centen. Dat was nodig, aangezien we meer wensen in te zetten op het herbestemmen van oude sites. Door financieringen aan te gaan, kunnen we nu ook grotere projecten realiseren en ons bezighouden met meerdere grote projecten tegelijkertijd. Want als je vandaag een mogelijk project ziet, kan je die loten ten vroegste pas na twee jaar op de markt brengen.”

All-Bouw
Een uitgebreide renovatie van gebouw en terreinen heeft ervoor gezorgd dat de innerlijke veranderingen ook aan de buitenkant worden getoond

VERANDERING BINNENKANT OOK AAN BUITENKANT

De laatste jaren is niet alleen de innerlijke werking van All-Bouw gewijzigd, ook aan de buitenkant van het bedrijfsgebouw is er heel wat veranderd. De vernieuwde showroom is ondertussen zelfs omgedoopt tot ‘de grootste kijkwoning van West-Vlaanderen’, maar dat was allerminst het oorspronkelijke uitgangspunt voor de uitgebreide renovatie.

“Het idee voor de verandering is in 2016 ontstaan toen we nood hadden aan douches voor onze metsers”, verduidelijkt Simon Alleman. “Die kleine aanpassing is er zelfs bijna gekomen, maar we voelden eigenlijk wel aan dat we nog met andere tekorten zaten. We waren te weinig zichtbaar vanop straat, we hadden een acuut tekort aan parking en we hadden geen enkele ruimte waar we met het volledige team konden samenzitten.”

“In een eerste fase hebben we achteraan het gebouw een parking en een tijdelijk kantoor gemaakt om de renovatieperiode te kunnen overbruggen. Tijdens de tweede fase werd een stuk nieuwbouw geplaatst. Ten slotte werd tijdens fase 3 een interne verbouwing gedaan en werd de gevel ingepakt. Op die manier zijn de verschillende gebouwen die we hadden, omgevormd tot één geheel.”

All-Bouw“Voor het inpakken van de gevel hebben we heel bewust voor bakstenen gekozen, we zijn immers stenenbouwers. We wilden echter wel een muur hebben die nog niet bestond. Uiteindelijk hebben we gekozen voor een bibliotheekbestand, maar het was allerminst evident om dat te maken. Iedere laag stenen heeft een wapeningsvoeg en op de hoeken zijn de stenen in verstek gezaagd en verkleefd. Het was dus zeer complex, maar het resultaat mag er echt wel wezen. Onze gevel doet ook dienst als blikvanger naar de straat toe.”

“Hoewel we nu ook een ruime showroom hebben die een warm welkom creëert voor elke klant, staat het gebouw in de eerste plaats ten dienste van al onze medewerkers. Daardoor kunnen we onze mensen in de best mogelijke omgeving laten werken.”

“We hebben er wel bewust voor gekozen om bij de renovatie producten en materialen te gebruiken waarmee we ook in onze huizen werken, zo kunnen we onze gebruikservaringen delen met onze klanten. Het is dus eigenlijk echt een win-winsituatie.”

WAT BRENGT DE TOEKOMST?

Simon Alleman ziet de toekomst van zijn bedrijf rooskleurig in: “Ik ben ervan overtuigd dat
All-Bouw in de toekomst nog steeds zal voorzien in woonbehoeften op maat. Maar hoe die woonbehoeften er binnen 50 jaar zullen uitzien of wat de technieken precies zullen zijn, daar hebben we uiteraard het raden naar. Het kan alle kanten op, zeker nu de betonstop eraan komt.”

“Maar ik vind dat geen slecht initiatief. Integendeel. Dergelijke maatregelen stimuleren net onze creativiteit. Ik durf zelfs te zeggen dat we dankzij de verdichtingsregels reeds mooie projecten hebben gerealiseerd. Uiteindelijk zitten we hier met mensen die echt wel wat kunnen. En we presteren op ons best als we onze kennis ten volle moeten gebruiken. Het mag voor ons dus zeker al eens een beetje moeilijk zijn, we zullen wel een gepaste oplossing kunnen bedenken”, besluit Simon.

BNI RODENBACH

“Een viertal jaar geleden ben ik lid geworden van de BNI Rodenbach. BNI is een netwerkorganisatie waarin de leden elkaar warme aanbevelingen geven”, verduidelijkt Simon Alleman, die trouwens voorzitter is van het huidige werkjaar. “Vandaag bestaat de BNI Rodenbach uit 70 leden, waardoor we de grootste chapter van Vlaanderen en Nederland zijn. Dankzij de BNI heb ik mijn netwerk sterk kunnen uitbreiden. En dat is ons ook al ten goede gekomen, want zowel de architect – Pieter Verfaillie van bow architecten – als de binnenhuisarchitect – Interieurbureau Vandecandelare – die hebben meegewerkt aan de renovatie van onze gebouwen, heb ik leren kennen tijdens een bijeenkomst van BNI Rodenbach!”