naar top
Menu
Logo Print
29/11/2017 - DELPHINE VANDENABEELE

WONINGPAS, BIM EN ECONOMISCHE BOUWVOORUITZICHTEN UITGELICHT

Belgische Bouwmaterialen Producenten werpen blik op de toekomst

Naar jaarlijkse gewoonte kwam eind september BMP, de vereniging voor Belgische Bouwmaterialen Producenten, samen met haar leden en partners. Aan de hand van uiteenzettingen van onder meer minister Bart Tommelein, Marc Dillen (VCB) en Johan Van Der Biest (BMP) werd voor de aanwezigen een toekomstvisie voor bouwmaterialenproducten opgezet. Het nut van het renovatiepact, de woningpas, het gebruik van BIM-software en het BBP werden in dat kader uitvoerig toegelicht.

RENOVATIEPACT 2050: BART TOMMELEIN

Dat Vlaanderen een verouderd woonpatrimonium heeft, is algemeen bekend. Tegen 2050 moeten 2,3 miljoen Vlaamse woningen en 700.000 appartementen gedeeltelijk tot grondig gerenoveerd worden, want gebouwen hebben nu eenmaal een belangrijk aandeel in het algemene energiezuinigheidsbeleid. Een goeie isolatie en ventilatie zorgen voor een verhoogd comfort, maar ze zijn ook energiebesparend. In combinatie met hernieuwbare energiebronnen dragen zuinige woningen bij tot de vermindering van de CO2-uitstoot en de verbetering van ons klimaat. Om die bijna 3 miljoen renovaties kwalitatief meetbaar uit te voeren, werden alvast het lagere E-peil, de totaalrenovatiebonus en de woningfiscaliteit aangepakt. Dit jaar staat de EPB-hervorming gepland. Om eigenaars en kopers of huurders inzage te geven in de energiestaat van een huis, wordt binnenkort de woningpas op de markt gebracht.

DE WONINGPAS: TINE VANDE CASTEELE

Om de Vlaamse energieprestaties en renovatiegraad van bestaande woningen te verhogen, werd de woningpas ontwikkeld. Op een centraal platform zal elke eigenaar zowel overheidsinfo als zelf toegevoegde gegevens over zijn eigendom(men) terugvinden. In een later stadium zal een eigenaar die data ook kunnen delen met kandidaat-kopers of -huurders, om hen te sensibiliseren over de energiezuinigheid of de huidige staat van een eigendom. In de eerste versie, in 2018, bevat de woningpas de energieprestaties en bodemkwaliteit van een woning. Er worden ook scores per onderdeel meegegeven, alsook prijsindicaties voor het verhogen van die scores. Verder is het de bedoeling het systeem op termijn uit te breiden met onder meer meterstanden, keuringsattesten, de waterkwaliteit ... Ook renovatieadvies wordt geïntegreerd, dat kondigt aan welke renovaties moeten gebeuren om tegen 2050 een energiezuinige woning te krijgen.

DEBAT

Aansluitend bij de woningpas, gingen enkele belanghebbenden van het systeem in debat. Algemeen gezien lijkt de woningpas een goede zaak, zeker omdat er info uit verschillende terreinen gebundeld wordt (al moeten ook gegevens uit het kadaster, bouwplannen, overstromingsrisico's … geïntegreerd worden). Toch roept de woningpas vragen op over de correctheid van de gegevens en de vooropgestelde prijsschattingen. De meeste debatleden prefereren een professional onder de arm te nemen voor een prijsinschatting. Renovatiekosten worden nu al systematisch onderschat, waardoor kopers hun hele budget aan de aankoop van een woning besteden en geen renovaties meer kunnen inplannen. Dat moet veranderen. Door toekomstige kopers bv. verplicht binnen de vijf jaar na aankoop de vereiste renovaties af te laten werken, is tegen 2050 90% van de woningen gerenoveerd.

BIM

Dieter Froyen (Kumpen) onderlijnde dat de toekomst BIM is, zowel voor aannemers en architecten als bouwleveranciers. Het programma berekent onder meer exact hoeveel materialen er op elke plaats nodig zijn. Die bepaling gebeurt via een puntenwolkscanner. Leveranciers kunnen aan hun bureau tot op de millimeter zien hoe groot elke afstand is, en kunnen daardoor op materiaalvlak het 'just in time, just enough'-principe hanteren. Elke BIM-medewerker kan tevens aantonen wat voor zijn business interessant is, want alle eenduidige info wordt centraal beheerd, er kan gemakkelijk gecommuniceerd worden en het werk wordt gemakkelijker voorbereid, waardoor het risico en de faalkosten dalen. Volgens Wim De Backer (VITO) zijn de limieten van BIM eindeloos. In de toekomst wordt het programma ook gebruikt bij sloopwerken en kunnen er materiaalpaspoorten geïntegreerd worden. Zo weet iedereen welke producten precies gebruikt werden en hoe ze later gerecycleerd moeten worden.

TOEKOMST BOUWNIJVERHEID

Tomas De Keyser en Christopher Warisse (Nationale Bank) sloten de BMP-namiddag af met een economische toekomstschets van de bouwsector. Hoewel het BBP de komende jaren, net als het consumentenvertrouwen, zal stijgen, dalen het ondernemersvertrouwen en de bedrijfsinvesteringen, want die piekten eerder in 2016. Voor 2017 wordt onder meer verwacht dat de inflatie zal pieken en dat de huisprijzen zullen stijgen.