naar top
Menu
Logo Print

ALLES OVER LUCHTDICHTHEID

luchtdichtheidDe hedendaagse bouwwereld besteedt meer en meer aandacht aan goede luchtdichtheid. In de nieuwbouw valt er zelfs niet meer aan te ontsnappen. Terecht, want luchtdicht bouwen zorgt niet alleen voor een lager energieverbruik, maar ook voor een hoger gebruikerscomfort, het vermijden van bouwfysische problemen en een goede werking van het ventilatiesysteem. In dit dossier behandelen we de meest gebruikte materialen voor het realiseren van een luchtdichte afwerking, veelvoorkomende fouten bij het meten van de luchtdichtheid en de duurzaamheid van luchtdichtingsoplossingen.

WAT IS LUCHTDICHTHEID?

De luchtdichtheid van een gebouw geeft de capaciteit weer om het binnendringen van omgevingslucht tot binnen - en omgekeerd - te voorkomen. Men drukt de luchtdichtheid uit in cijfers op basis van het lekdebiet (V) dat de schil passeert onder invloed van een drukverschil tussen de omgeving en de binnenruimte van het gebouw. In België rekent men hiervoor doorgaans een drukverschil van 50 Pa.

WAAROM LUCHTDICHT MAKEN?

luchtdichtheid

Uit praktisch oogpunt

Een goede luchtdichting sluit alle naden en kieren in een woning (zoals de aansluitingen van ramen, deuren en het dak op de muren, de doorvoer van kabels en afvoerbuizen enz.). Het doel van luchtdichting is in de eerste plaats om rechtstreekse ventilatieverliezen te beperken. Via naden en kieren komt koude lucht ongestoord naar binnen, maar verlaat ook warme lucht de woning. Dat resulteert in 10 à 15% rechtstreeks energieverlies. Verder verhindert luchtdichting ook dat stof binnenkomt, verbetert ze de akoestiek en voorkomt ze condensatieproblemen ter hoogte van de naden en kieren (warme lucht die ontsnapt, condenseert op haar weg naar buiten). Bovendien werkt ook het ventilatiesysteem in slecht afgedichte woningen niet naar behoren.

luchtdichtheid

Om aan de normen te voldoen

Luchtdicht bouwen is niet wettelijk verplicht, maar om het E-peil van E50 in de woningbouw en E55 in kantoren en scholen voor bouwvergunningen vanaf 2016 te halen, kun je er niet onderuit. In woningen waar er geen luchtdichtheidstest (blowerdoortest) wordt uitgevoerd, wordt er in de EPB-software een waarde bij ontstentenis van v50 = 12 m³/ hm² ingevuld. Dat betekent dat er bij een over- en onderdruk van 50 pascal een lekdebiet van 12 m³ per uur door één vierkante meter gebouwschil wordt gerapporteerd. Dat komt overeen met een gat van ongeveer 5 cm² in een m². Nagenoeg alle nieuwbouwwoningen en renovaties (met aandacht voor luchtdicht bouwen) presteren in werkelijkheid beter dan deze luchtdichtheidswaarde bij ontstentenis. Als de v50-waarde door een luchtdichting naar beneden kan worden gehaald tot bijvoorbeeld 3 m³/hm², dan mag men ervan uitgaan dat ook de E-peilscore evenredig zal zakken met zo'n negen punten.