naar top
Menu
Logo Print
22/11/2018 - ELISE NOYEZ

HET MINSTE RISICO OP ASBEST VRAAGT AANGEPASTE BESCHERMING

In Schotland werd een boilerfabrikant afgelopen zomer veroordeeld voor het maken van secundaire asbestslachtoffers. Aanleiding was het overlijden van Adrienne Sweeney in 2015. Jarenlang had deze vrouw haar echtgenoot, die in de fabriek werkzaam was, bij thuiskomst geknuffeld, waardoor ze herhaaldelijk aan de asbestpartikels op zijn werkkledij was blootgesteld en uiteindelijk kanker ontwikkelde. Een treffend voorbeeld van de verregaande en verwoestende gevolgen van asbest - niet alleen voor werknemers, maar net zozeer voor hun naasten én werkgevers - maar hopelijk ook een incentive om het beter te doen.

asbestWAAROM BESCHERMEN TEGEN ASBEST?

Studie na studie toont aan dat het asbestprobleem onderschat wordt. Dat geldt zowel voor de omvang en draagwijdte van het probleem als voor de mogelijke gevolgen. Hier leest u waarom bescherming tegen asbest niet alleen noodzakelijk, maar ook wettelijk verplicht is.

asbest, pbm, adembeschermingDE BELANGRIJKSTE PBM'S OP EEN RIJTJE

Persoonlijke beschermingsmiddelen vormen zowel voor reguliere aannemers als voor erkende asbestverwijderaars een centrale pijler in het veilig verwijderen van asbestproducten. De belangrijkste functies zijn adembescherming en het vermijden van contact tussen lichaam en asbestvezels. Deze producten zijn daarvoor van levensbelang.

asbest, pbmVIJF VITALE PRINCIPES

Het gebruik van aangepaste PBM's alleen is niet voldoende om een arbeider tegen asbest te beschermen. Een belangrijk aandachtspunt, en een waar nog erg veel tegen gezondigd wordt, is het correcte gebruik van die middelen. Een aantal principes moeten daarom te allen tijde indachtig gehouden én gerespecteerd worden.