naar top
Menu
Logo Print
22/11/2018 - ELISE NOYEZ

PERSOONLIJKE BESCHERMINGSMIDDELEN VOOR ASBESTVERWIJDERING

ADEMBESCHERMING IS EERSTE - MAAR NIET ENIGE - BEKOMMERNIS

Persoonlijke beschermingsmiddelen vormen zowel voor reguliere aannemers als voor erkende asbestverwijderaars een centrale pijler in het veilig verwijderen van asbestproducten. De belangrijkste functies zijn adembescherming en het vermijden van contact tussen lichaam en asbestvezels. De volgende producten zijn daarvoor van levensbelang.

asbest
Het gebruik van de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen is een verplichting voor al wie een asbestwerf betreedt

MASKER

Gezien de gezondheidsrisico's verbonden aan het inademen van asbestvezels, is ademhalingsbescherming bij asbestgerelateerde werken een topprioriteit. Afhankelijk van de aard van de werken komen daarvoor verschillende producten in aanmerking:

  • Wegwerpstofmasker met filterklasse FFP3: wegwerpstofmaskers vormen het absolute minimum van ademhalingsbescherming en mogen enkel gebruikt worden bij werken die volgens de methode van eenvoudige handelingen kunnen gebeuren. Ze moeten steeds de hoogste filterklasse, nl. FFP3, hebben.
  • Half- of volgelaatsmasker met stoffilter: half- of volgelaatsmaskers moeten minimaal uitgerust zijn met een P3-deeltjesfilter. Dit type adembescherming is aangeraden voor reguliere aannemers die meer kans hebben om met asbesthoudende materialen in contact te komen. Blijkt uit de risicoanalyse dat er ook bescherming tegen gassen of dampen noodzakelijk is, dan moet er overgegaan worden tot het gebruik van combinatiefilters.
  • Half- of volgelaatsmasker met aanblaasunit: de meest grondige adembescherming bekomt men door gebruik van een half- of volgelaatsmasker met aanblaasunit. Deze draagbare, batterijgevoede ventilatorpomp moet voor asbestgerelateerde werken minimaal uitgerust zijn met P3-deeltjesfilters (zonder aanblaasunit veroorzaken dergelijke filters bij langdurig gebruik een te hoge ademweerstand). Dit is de standaarduitrusting voor erkende asbestverwijderaars.
  • Omgevingsonafhankelijke adembescherming: ten slotte bestaat er ook adembescherming waarbij lucht uit bijvoorbeeld flessen met een constant volume, en doorgaans in combinatie met overdruk, in een kap of masker geblazen wordt.
asbest, adembescherming, pbm
Wie gebruikmaakt van een volgelaatsmasker, moet geen aparte veiligheidsbril opzetten; bij alle andere maskers is dat wel noodzakelijk

VEILIGHEIDSBRIL

Afhankelijk van het type adembescherming behoort ook een veiligheidsbril tot de basisuitrusting. Het komt erop neer het aangezicht volledig af te schermen. Bij gebruik van een volgelaatsmasker is een bril dus niet noodzakelijk. Bij alle andere maskers wel.

OVERALL

Naast het gezicht van de werknemer dient ook de rest van zijn lichaam en kledij volledig afgeschermd te worden. Dat gebeurt minstens met een stofdichte overall met capuchon, die bescherming biedt tegen chemische en biologische agentia (categorie III, CE-type 5, overeenkomstig NBN EN ISO 13982). Om de verspreiding van asbestvezels bij het reinigen van werkkledij te vermijden, wordt in alle gevallen aangeraden om gebruik te maken van wegwerpoveralls.

HANDSCHOENEN

De handen van de werknemer moeten beschermd worden met handschoenen die voldoen aan de normen NBN EN 388 en NBN EN 16528-1, en in functie van de risicoanalyse gekozen worden. Hou hierbij rekening met de grip en voorkom zo veel mogelijk dat de asbestvezels zich op de handschoenen kunnen hechten. Het gebruik van wegwerpproducten is opnieuw aangeraden.

couveusezak, asbest, pbm
Omdat het verwijderen van (asbesthoudende) isolatie rond leidingen extra risico's met zich mee kan brengen, wordt hiervoor vaak gebruikgemaakt van speciale couveusezakken

SCHOEISEL

Er wordt het best gebruikgemaakt van laarzen met, voor zover de aard van de werken dit toelaat, een beperkt profiel in de zool. Hoog schoeisel laat toe om alle delen van het lichaam goed af te schermen en af te plakken, terwijl een vlakkere zool eenvoudiger te reinigen is. Als extra veiligheid kunnen wegwerpschoenbeschermers over de laarzen aangetrokken worden.

TAPE

Om te verzekeren dat asbestvezels niet via naden of andere openingen op de kledij of het lichaam van de werknemer terechtkomen, moeten alle ritssluitingen en andere naden -bijvoorbeeld ter hoogte van polsen en enkels - afgeplakt worden. Dat kan in principe met een sterke, waterdichte plakband (op textielbasis), al laat de werknemer zich hiervoor het best door een gespecialiseerde leverancier begeleiden.

HUIDCRÈMES

Als extra veiligheidsmaatregel kunnen ten slotte ook nog bepaalde huidcrèmes gebruikt worden. Zo zijn er producten die voor de aanvang als beschermende laag aangebracht kunnen worden, andere die de huid reinigen en nog andere die de huid na reiniging voeden.