naar top
Menu
Logo Print
20/12/2017 - ELISE NOYEZ

CONTROLEER HET ARCHITECTONISCHE BETON OP TIJD

Geprefabriceerd architectonisch beton
Omdat architectonisch beton steeds geprefabriceerd wordt, kan het beton gecontroleerd en onder optimale omstandigheden uitharden, wat een meer precieze afwerkingsgraad toelaat

DE ELEMENTEN WAAR JE OP MOET LETTEN

De controle van de elementen gebeurt door verschillende partijen en op verschillende momenten. Zo wordt het uitzicht van de gevelpanelen in eerste instantie door de fabrikant zelf gecontroleerd, met bij voorkeur een bijkomende controle van de architect in de fabriek, en dient de aannemer de elementen bij aankomst op de werf meteen, en nog voor ze de vrachtwagen verlaten, op schade ten gevolge van het transport te controleren. De definitieve keuring van kleur en uitzicht moet ten laatste vóór de voorlopige oplevering door de architect gebeuren.

384-9000-CGRINDNESTEN

Eventuele grindnesten moeten in de fabriek hersteld worden. De fabrikant zorgt hier voor een onzichtbare herstelling met epoxymortel.

186-BS-BLUCHTBELLEN

De aanwezigheid van luchtbellen wordt bij architectonisch beton gecontroleerd met behulp van de CIB-luchtbelschaal. Architectonisch beton met een onbewerkte cementhuid dient daarbij te voldoen aan schaal 1; elementen met een bewerkte cementhuid moeten voldoen aan schaal 2. Omdat elementen uit architectonisch beton onder relatief optimale omstandigheden gefabriceerd kunnen worden, vormen luchtbellen in de praktijk echter zelden een probleem.

208-RS-BKLEUR

Kleur is een belangrijk discussiepunt, waarbij de PTV slechts beperkt uitsluitsel biedt. Zij stelt immers enkel eisen over de egaliteit van de verschillende elementen ten opzichte van elkaar, waarbij ∆E niet groter mag zijn dan 7,5, maar niet over de toleranties ten opzichte van het gekozen staal. Dat laatste is nog steeds een kwestie van onderling overleg. De evaluatie van de egaliteit gebeurt alleszins in drie verschillende gradaties. In eerste instantie gaat het om een visuele keuring. Ontstaat er op basis van deze keuring discussie, dan kan men een beroep doen op de grijsschaal. Dit is ook een visuele methode, waarbij zwart-witfoto's van de verschillende elementen met een genormeerde grijsschaal vergeleken worden. Daarbij mogen de lichtste en donkerste elementen niet verder dan drie stappen op de grijsschaal van elkaar verwijderd liggen. Leidt ook deze methode niet tot een compromis, dan wordt er een caloriemeter gebruikt.

348-8036.1-CVERVUILING

Vervuiling in de fabricatiefase komt bij architectonisch beton zelden voor, maar aangezien de panelen al in de ruwbouwfase gemonteerd worden, dient men wel aandachtig te zijn voor vervuiling die tijdens het bouwproces zelf optreedt. Om de panelen te beschermen, worden ze daarom het best afgedekt met een ademende folie die ofwel volledig loshangt, ofwel constant tegen de panelen hangt. Zo niet, dan kunnen er kleurverschillen ontstaan.