naar top
Menu
Logo Print

Fema wil sectoroverleg over schaarste

Nutteloze rechtzaken leiden niet tot oplossing
magazine

Fema, de beroepsvereniging van de Belgische bouwhandelaars, doet naar aanleiding van de tekorten aan sommige isolatiematerialen een oproep naar haar partners in de bouwketting. In plaats van rechtszaken te organiseren, is het volgens Fema beter om samen de energie te richten naar de overheid om deze uitzonderlijke situatie als overmacht te laten erkennen. De media hebben onlangs uitgebreid bericht over de tekorten van isolatiematerialen op basis van PIR/PUR. Die tekorten zijn het gevolg van incidenten in productie-eenheden van grondstofproducenten in Duitsland en China. Daaruit vloeit een ernstig tekort van bepaalde bouwmaterialen voort, waar niemand in de Belgische leveringsketen vat op heeft. De bouwhandelaren kunnen zich als tussenpersoon enkel voor honderd procent inzetten om de meest dringende problemen op te lossen. Zij doen dan ook hun uiterste best om in moeilijke tijden service te verlenen en mee te zoeken naar alternatieven. Om tot die alternatieven te komen, is flexibiliteit in het bouwproces vereist. Fema begrijpt de houding van sommige betrokken partners in de bouwketting dan ook niet. Dat beroepsverenigingen van aannemers hun energie besteden aan het in stelling brengen van juridische kanonnen om handelaars aan te vallen, valt niet in goede aarde. Daarom doet Fema een positieve oproep om samen de overheid deze situatie als overmacht te laten erkennen. Dat zal de sector een betere dienst bewijzen dan het promoten van nutteloze rechtszaken.

FEMA

FEMA

+3224662483
+3224632646