naar top
Menu
Logo Print

Seminarie Beheer van verontreinigde bodems

Donderdag 29 november 2018, van 9 tot 16.30 uur
magazine

Wanneer men beslist te bouwen of te renoveren in Brussel is het van essentieel belang vóór de ontwerpfase rekening te houden met de bodemtoestand. Een verontreinigde bodem vereist een sanering die vertragingen en meerkosten kan veroorzaken en soms zelfs de leefbaarheid van het project in gevaar kan brengen.
Welke verplichtingen vloeien voort uit de wetgeving inzake verontreinigde bodems (met name de bodemordonnantie die werd herzien in juli 2017)? Welke financiële steun kan worden toegekend en welke tools zijn er beschikbaar voor de studie en sanering van een verontreinigde bodem?
Tijdens het seminarie zullen actoren van op het terrein (experts, ondernemers …) hun ervaringen met bouwwerkzaamheden waar de bodemsanering optimaal kon worden beheerd met u delen. In de namiddag (enkel na bijkomende inschrijving) is er een workshop waarin de deelnemers en experts van gedachten kunnen wisselen om zeer concrete antwoorden te krijgen voor hun problemen, met name aangaande het beheer van inkomende en uitgaande grondstromen op een site.
Praktische informatie:
• Waar: Leefmilieu Brussel – Havenlaan 86C/3000 – 1000 Brussel
• Wanneer: donderdag 29 november 2018 / van 9.00 tot 12.30 u. voor het seminarie en tot 16.30 u. voor de workshop
• Prijs: seminarie – 20 € / seminarie en workshop – 40 €
Meer informatie: Leefmilieu Brussel

BIM

BIM

HAVENLAAN (SITE DE TOUR & TAXIS) 86C/bus 3000
1000 BRUSSEL
+3227757575
-